ZOETERMEER - De verhuizing van het politiebureau in Zoetermeer naar een nieuwbouwlocatie gaat definitief niet door. In plaats daarvan wordt het huidige districtsbureau aan het Burgemeester Wegstapelplein gerenoveerd.


Het huidige politiebureau aan Burgemeester Wegstapelplein in het Stadshart van Zoetermeer is bijna veertig jaar in gebruik. Het pand is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de politie. Daarom was de wens om te verhuizen naar een nieuwbouwlocatie.

In eerste instantie was een locatie aan de Denemarkenlaan in beeld als optie om het nieuwe politiebureau te bouwen. Deze locatie bleek echter na een haalbaarheidsonderzoek ongeschikt. Onder meer omdat de vereiste aanrijdtijden op die locatie niet gegarandeerd kunnen worden, er bij uitrukken onveilige verkeerssituaties zouden kunnen ontstaan en er onvoldoende parkeergelegenheid zou zijn.

De zoektocht van de politie en de gemeente naar een nieuwe locatie leverde verschillende opties op, waarvan een locatie aan de Amerikaweg het meest geschikt werd geacht. De politie heeft vervolgens plannen uitgewerkt voor zowel nieuwbouw aan de Amerikaweg als renovatie van het huidige politiebureau.

Op basis hiervan heeft de politie uiteindelijk besloten in het huidige pand te blijven en dit te renoveren. Deze beslissing heeft voornamelijk te maken met duurzaamheid, risico’s ten aanzien van bereikbaarheid en parkeren aan de Amerikaweg en het feit dat de politie haar taak vanuit het bureau goed uit kan voeren, mits het pand wordt aangepast aan de eisen die de politie stelt aan haar huisvesting. Ook financiële overwegingen, waaronder de aanzienlijk gestegen bouwprijzen, speelden mee.

Het huidige politiebureau krijgt onder meer een technische opwaardering en wordt duurzamer gemaakt, zodat er een toekomstbestendig pand ontstaat dat past bij de politie van deze tijd. Wanneer de verbouwing start, is nog niet bekend.