DEN HAAG - De rechtbank Den Haag spreekt een 47-jarige man vrij van opruiing tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen op 10 oktober 2020 op het Plein in Den Haag. Ook wordt hij vrijgesproken van het niet opvolgen van een bevel van de politie om Den Haag te verlaten.


Demonstratie

Op 10 oktober 2020 riepen verschillende personen via sociale media op om op dezelfde avond om 19.00 uur naar Den Haag te komen voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De verdachte was een van hen. Hij plaatste een video op zijn Facebookaccount. Als gevolg van de oproep verschenen die avond zo'n honderd personen op het Plein voor een gezamenlijke onaangekondigde demonstratie. De burgemeester van Den Haag heeft daarna opdracht gegeven om de demonstratie te beëindigen.

Een agent sprak tien minuten na aanvang met de verdachte. Hij deelde de verdachte mee dat de demonstratie niet was toegestaan en dat hij zich moest verwijderen. Via een megafoon van het commandovoertuig heeft de agent vervolgens de demontranten gevorderd de locatie te verwijderen. De demonstranten verlieten daarop op in verschillende richtingen het Plein. Nadat diverse kleine groepjes weer samen richting het Plein liepen, zei een andere agent opnieuw via de megafoon dat er geen toestemming was gegeven door een demonstratie. De groep demonstranten ging vervolgens weer uiteen en verspreidde zich over het centrum van Den Haag.

Zo'n zestig tot zeventig personen liepen de Lange Poten op, onder wie de verdachte. De verdachte startte op zijn Facebookaccount een livestream toen hij op de Lange Poten was. Hij zei daar onder anderen dat 'we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen'. De groep werd door de politie ingesloten en de voormannen werden aangehouden. De verdachte zei in de livestream 'Niet verzetten rustig blijven. (...) Nee ik verzet me niet.'

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat niet kan worden bewezen dat de verdachte heeft aangezet tot het plegen van geweld tegen het openbaar gezag, gelet op de inhoud en strekking van de uitlating in samenhang met de contact waarin deze is gedaan. De verdachte richt zijn video tot personen die niet ter plaatse zijn. Hij doet als het ware verslag op afstand. Tegen de personen die wél bij de demonstratie aanwezig zijn, zegt de verdachte dat zij zich niet moeten verzetten. Daarnaast heeft de verdachte in de video die hij in de middag op Facebook plaatste, gezegd dat degenen die komen niet in verzet moeten gaan. De bewoordingen van de verdachte kunnen daarom niet als opruiend worden gekwalificeerd.

Ook constateert de rechtbank dat de verdachte eerst twee keer gehoor heeft gegeven aan de opdrachten om zich te verwijderen. Hij is vervolgens ook na de derde opdracht om Den Haag te verlaten daadwerkelijk in beweging gekomen. Het enkele feit dat hij richting de Lange Poten is gegaan, is niet voldoende om te stellen dat hij geen gehoor heeft gegeven. Daarvoor is de tijdspanne te kort tussen de opdracht om de stad te verlaten en de insluiting van de groep demonstranten en de daaropvolgende aanhouding. De rechtbank spreekt de verdachte ook van dit feit vrij.