SCHEVENINGEN - Het was een mooie zonnige dag in Scheveningen. De Volvo Ocean Race was al vier dagen aan de gang. Die middag konden VIP gasten meevaren op een zogeheten Rigide Hull Inflatable Boat (RHIB). Tijdens deze zogenaamde “40 knots RHIB experience” konden de gasten de Ocean Race schepen van dichtbij bewonderen en werd hen het gevoel meegegeven dat ervaren wordt aan boord van een schip tijdens deze race.


Waar een van deze boottochtjes zo mooi begon, eindigde deze in een nachtmerrie. De RHIB raakte betrokken bij een (dodelijk) ongeval met een snelle motorboot die, na een koerswijziging, over de RHIB heen voer. Gisteren en vandaag moesten beide schippers zich als verdachte verantwoorden voor de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen dood door schuld, zwaar lichamelijk letsel door schuld en het verongelukken van een vaartuig.

“Nog geen 10 minuten na vertrek vond er een verschrikkelijk ongeval plaats”

Tijdens de eerdere ritjes op de RHIB die dag werd op volle zee gevaren maar dit maal bleef hij in de veiliger haven omdat de zee wilder was geworden. Nog geen 10 minuten na vertrek vond er een verschrikkelijk ongeval plaats waarbij de RHIB werd overvaren door een motorboot. Na het ongeval ging alle aandacht uit naar drie opvarenden die te water waren geraakt aangezien er ook nog andere boten in de haven aanwezig waren. Daarna realiseerden de opvarenden die aan boord waren gebleven dat een van de opvarenden zwaar gewond aan boord lag. De verwondingen blijken zo ernstig, dat het slachtoffer aan de gevolgen daarvan komt te overlijden. Drie andere personen lopen ernstig letsel op. “Een van hen raakt zo ernstig gewond dat hij nu, 2,5 jaar later, nog iedere dag moet leven met gevolgen van het ongeval. Zijn lichaam zal nooit meer kunnen wat het voor het ongeval kon.”, aldus de officier.

Scheepvaartverkeersregelgeving

Net als voor het wegverkeer, gelden voor het scheepvaartverkeer wetten en regels. Bijzonder aan de scheepvaartverkeersregelgeving is dat schippers zich niet alleen aan de geschreven regels moeten houden, maar ook alle (ongeschreven) voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat mensen in gevaar worden gebracht of dat er schade ontstaat aan andere schepen. Omdat hier een aanvaring plaatsvond, personen ernstig in gevaar zijn gebracht, zwaar lichamelijk letsel is ontstaan en een opvarende is overleden, is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Ernst van de feiten

Volgens het OM is het noodlottige overlijden van een van de opvarenden en het zeer ernstige letsel dat is ontstaan bij de twee andere opvarenden te wijten aan beide verdachten. Beiden zijn volgens de officier die dag onvoldoende voorzichtig en onoplettend geweest. Zij hebben zich, volgens haar, in de haven van Scheveningen, waar het druk en gezellig was vanwege de Volvo Ocean Race niet gedragen als een goed zeeman. Het had van deze ervaren schippers volgens haar echter wel mogen worden verwacht dat zij zich daar en onder die omstandigheden zo hadden gedragen. Niet alleen ontstond door het handelen en nalaten van de verdachten een groot risico, dat risico heeft zich geopenbaard. En dat rekent de officier hen beiden zwaar aan.

Strafmaat

Hoewel de verdachten niet bewust de dood en het letsel van de opvarenden hebben gewild of bewerkstelligd, heeft hun onvoorzichtigheid en onoplettendheid die gevolgen wel doen ontstaan. Door die gevolgen is voor twee opvarenden het leven getekend en is de familie van een van de opvarenden door het verlies van hun naaste veel verdriet aangedaan. Ook op anderen die bij dit ongeval betrokken waren heeft dit een grote indruk achter gelaten.

Het OM beseft zich anderzijds ook dat dit zelfde geldt voor de verdachten. Zij hebben dit ongeval uiteraard nooit actief gewild. Ook zij gaan al 2,5 jaar gebukt onder de herinneringen aan het ongeval, de gevolgen die dit heeft gehad voor de opvarenden van de RHIB en hun families. De impact die het ongeval en de strafzaak op de verdachten is groot.

Dat de twee verdachten ook nog iedere dag met de gevolgen van de aanvaring moeten leven, is iets waarmee zij rekening houdt bij de strafeis.

Strafeisen

De officier eiste niet dezelfde straf tegen beide verdachten. Zij is wel van oordeel dat beide verdachten schuld hebben gehad aan de aanvaring, ontstaan van letsel en de dood van een van de opvarenden. De mate waarin hun gedrag die gevolgen heeft veroorzaakt en de mate van verwijtbaarheid is haar inziens niet hetzelfde. Het verwijt dat de schipper van de motorboot wordt gemaakt is wat haar betreft ernstiger en dat moet tot uitdrukking worden gebracht in de straf.

Tegen de schipper van de motorboot eist zij een werkstraf van 120 uur. Tegen de schipper van de RHIB eist zij een werkstraf van 100 uur.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.