DEN HAAG - Drie mannen en drie vrouwen zijn vanmorgen aangehouden en worden op dit moment verhoord. Ze worden ervan verdacht te hebben opgeroepen tot een gevaarlijke en ontwrichtende blokkade van de Utrechtsebaan in Den Haag. Oproepen tot een strafbaar feit (zoals het blokkeren van de openbare weg) geldt als opruiing.


De activisten maken zich – met vele anderen – zorgen over de opwarming van de aarde. Maar dat is geen excuus om op te roepen een belangrijke ontsluitingsweg te blokkeren. Eerder (op 26 november 2022) leidde dit in Den Haag al tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Actievoerders liepen toen de tunnelbak van de A12 (Utrechtsebaan) in en gingen vervolgens op de rijweg staan en zitten. Dat gebeurde op een plek waar automobilisten 70 kilometer per uur mogen rijden, totaal niet bedacht zijn op voetgangers en vanuit een donkere tunnel komend plotseling geconfronteerd werden met mensen op de weg en later met stilstaande auto’s.

Demonstreren is een grondrecht en wordt door de gemeente Den Haag gefaciliteerd. Er zijn in Den Haag jaarlijks honderden demonstraties die zonder problemen verlopen. Maar een demonstratie is geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten.

Zeker als de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht, kan de overheid niet anders dan optreden. Helaas houdt de actiegroep zich tot op heden onbereikbaar voor de gemeente om goede afspraken te maken over een veilige demonstratie.

Onlangs heeft de rechter nog activisten veroordeeld in verband met voorbereidingen om op 13 oktober 2021 de Utrechtsebaan te blokkeren. Tevens heeft de rechter daarbij bepaald dat de aanhoudingen terecht waren.