DEN HAAG - Het kabinet is er in de afgelopen dagen niet in geslaagd een compromis te sluiten over een scherper asielbeleid en inperking van de instroom van asielzoekers. Nieuw overleg vanavond heeft niet geleid tot een doorbraak en dat betekent het einde van kabinet Rutte-IV.


Crisisoverleg gisteravond en vannacht was zonder resultaat gebleven.Vanavond lag er een voorstel op tafel. maar deze vond onvoldoende steun in het kabinet.

Nu het kabinet over het asielbeleid is gevallen, lijken verkiezingen voor de hand te liggen, mogelijk in het najaar na het zomerreces. Mogelijk dat er nog een poging wordt ondernomen om de scherven te lijmen, al lijkt de kans op succes minimaal wegens het gebrek aan onderling vertrouwen en het geringe draagvlak in de Tweede Kamer.