NEDERLAND - Met een aanpak om de basisvaardigheden bij leerlingen en studenten blijvend te verbeteren, structurele aandacht voor hun mentale welzijn en regionale samenwerking om het lerarentekort aan te pakken, blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keihard werken aan beter onderwijs. Dat is broodnodig, want de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, concludeert ook de Inspectie van het Onderwijs in haar Staat van het Onderwijs 2024. Het is belangrijk deze koers de komende jaren voort te zetten.


Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap): ”De Staat van het Onderwijs laat zien dat de verschillen tussen studenten groter worden. Zowel in de mogelijkheden die studenten krijgen, als in de beheersing van basisvaardigheden. De kansenongelijkheid neemt hierdoor toe. Ik vind dat zeer zorgelijk. Alle studenten in ons land moeten de mogelijkheden en begeleiding krijgen die ze nodig hebben, om de beste versie van zichzelf te kunnen worden. Lezen, schrijven, rekenen en burgerschapsvaardigheden zijn hiervoor de basis. Ik zie het als een belangrijke opdracht om samen met de instellingen en de docenten het tij te keren. Daar werken we met elkaar hard aan. We zetten in op meer focus, professionalisering, versterking van de basisvaardigheden en het verbeteren van studentenwelzijn. Het onderwijs, iedere student en iedere docent verdient het dat we hier onverminderd hard mee doorgaan.”

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Te veel basisscholen en middelbare scholen doen het niet goed genoeg, terwijl iedereen keihard werkt om leerlingen alles te geven wat ze nodig hebben. Om de onderwijskwaliteit echt te verbeteren en te zorgen dat alle leerlingen eerlijke kansen krijgen, moeten we het anders doen. We moeten veel duidelijker maken wat we van scholen verwachten en zij moeten daarbij ruimte krijgen om te focussen op lezen, schrijven, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Schoolleiders en leraren moeten meer te zeggen krijgen over wat er in de klas gebeurt. En het is belangrijk dat scholen meer samenwerken en hun onderwijs vormgeven op een manier waarvan zeker is dat het echt werkt. Ook gaan we veel meer de helpende hand bieden in de school. Met het Masterplan basisvaardigheden en de regionale samenwerking om het lerarentekort aan te pakken, heeft het kabinet belangrijke stappen vooruit gezet en daarmee gaan we door. Ik heb er vertrouwen in dat we zo samen met de scholen de weg omhoog hebben ingezet.”