UTRECHT - De landelijke studentenvakbond (LSVB) heeft aan het Veiligheidsberaad gevraagd wat er wordt bedoeld met een 'huishouden' en hoe de coronaregels moeten worden toegepast. Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVB, is blij dat het Veiligheidsberaad nu eindelijk duidelijkheid schept.


Uit de brief van het Veiligheidsberaad blijkt dat studentenwoningen niet worden gezien als een huishouden. De definitie van een huishouden wordt volgens het beraad als volgt omschreven: "De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn."

Handhaving
Hoewel studenten dus geen beroep kunnen doen op het zijn van een huishouden, schrijft het Veiligheidsberaad dat het verbod op groepsvorming alleen voor de openbare ruimte geldt. Studenten kunnen binnenshuis dus niet worden beboet.

Op het eerste gezicht lijkt er misschien niet veel veranderd, toch is Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, opgelucht: "Wij hebben verhalen gehoord van politie die door het keukenraam naar binnen stond te gluren, dat mag nu niet meer. Ik ben blij dat de studenten gewoon met zijn allen aan de keukentafel mogen zitten."

Ze roept studenten dan ook op om boetes die zijn gegeven voor samenscholing binnenshuis, niet te betalen. "Onterecht gegeven boetes moeten de studenten niet betalen, terecht verkregen boetes natuurlijk wel."

Uilenstede
Op studencampus Uilenstede in Amstelveen wonen studenten gemiddeld met 14 bij elkaar in een unit. Binnenshuis en op het balkon mogen zij dus met meer dan drie personen bij elkaar zitten, maar in de openbare ruimte mag dat niet. De bekeuringen die de politie onlangs aan studenten gaf waren, voor zover bekend, in de openbare ruimte.

Het Veilgheidsberaad legt in de brief uit waarom de definitie van 'huishouden' zo klein gehouden is: ".... om te voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen
en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden."

Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad laat weten dat er nu voor iedere veiligheidsregio dezelfde regels gelden: "Het kon voorkomen dat de regels anders werden geïnterpreteerd in Groningen dan in Amsterdam, maar nu is er voor iedereen duidelijkheid." Ze is blij dat het zowel voor de veiligheidsregio's als voor de studenten is opgehelderd.