DEN HAAG/WASSENAAR - Ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgen het Oranjehotel en de naastgelegen Waalsdorpervlakte de status van Rijksmonument. Minister Van Engelshoven heeft dit vandaag bekendgemaakt tijdens de 76ste herdenking van het Oranjehotel. Met de overhandiging van de monumentenschildjes voor het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte is de aanwijzing officieel. De nieuwe status maakt duidelijk dat beide objecten van nationaal belang zijn en op deze manier behouden blijven voor de toekomst.


Minister Van Engelshoven: ‘Het is belangrijk dat we het verhaal over wat zich in het Oranjehotel en op de Waalsdorpervlakte afgespeeld heeft ook aan jongere generaties vertellen. Er bestaan in ons land maar weinig plaatsen die zulke sterke herinneringen aan tirannie en verzet oproepen als hier, tussen deze stenen en in de duinen verderop. De status van Rijksmonument laat zien dat we deze plekken zorgvuldig in hun oorspronkelijke staat en in onze herinnering willen behouden’’

Oranjehotel

Tijdens de oorlogsjaren van 1940-1945 hebben in het Oranjehotel ongeveer 25.000 mensen gevangen gezeten. Het heeft zijn uiteindelijke naam gekregen door de vele verzetsstrijders onder hen. De gevangenis is goed bewaard gebleven en laat de bezoekers zien hoe de gevangen hier zaten en wie hier gezeten hebben. Dodencel 601 is erg bekend omdat de gevangen die ter dood veroordeeld waren, hier hun laatste nacht doorbrachten.

Waalsdorpervlakte

De Waalsdorpervlakte bevindt zich vlakbij het Oranjehotel. Op deze belangrijke herdenkingsplek zijn meer dan 250 politieke gevangen en verzetsstrijders uit het Oranjehotel door de Duitse bezetter geëxecuteerd. Op de Waalsdorpervlakte zijn verschillende kruisen, een herdenkingsmuur, plaquette en de Bourdonklok te vinden ter nagedachtenis aan de gruwelijke daden die hier plaatsgevonden hebben. De jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei is bij veel mensen bekend. Tijdens de herdenking is er een stille tocht langs het monument, er worden bloemen en kransen gelegd en de Bourdonklok luidt.

Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

Op dit moment heeft Nederland een rijk bestand aan monumenten uit de Tweede Wereldoorlog. Echter zijn er weinig monumenten die herinneren aan de rol van het verzet en de verzetshelden die zich in deze tijd ingezet hebben voor een vrij Nederland. Het Oranjehotel en de Waalsdorpervlake vullen de lancune door toevoeging aan de lijst. Door de status van Rijksmonument worden ze op deze manier goed beschermd. Het beschermen en erkennen van historische plekken is een blijvend proces en belangrijk voor het besef van onze vrijheid.