ZUID-HOLLAND - Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie subsidie beschikbaar. Focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en leegstand tegen te gaan.


De regeling staat van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023 open voor alle reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland. Winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt, dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Van onderlinge samenwerking tot onderzoek en uitvoering van projecten

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden en het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Kijk ook op Plan aanpak winkelgebieden.

Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten gericht op de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied, het optimaliseren van de winkelrouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Ook voor uitvoeringsprojecten is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Dit zijn projecten die leiden tot de uitvoering van planvormingsproject, zoals de kosten van een transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren.

Er is in totaal €500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal €20.000 per project.