DEN HAAG - Arie Slob, aangesteld om de mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie in de Haagse gemeenteraad te verkennen, heeft maandagmiddag 14 augustus zijn bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd. In zijn verslag gaat hij in op varianten voor meerderheidscoalities en benadrukt hij ook het belang van verbeterde onderlinge verhoudingen en herstel van vertrouwen.


De meest voor de hand liggende en genoemde combinaties - een 3 partijencoalitie met Hart voor Den Haag, D66, VVD of de huidige ‘rompcoalitie’ aangevuld met Hart voor Den Haag - zijn niet mogelijk gebleken door de tegengestelde opstelling van Hart voor Den Haag en D66. Daarmee blijven er nog 2 meerderheidsvarianten over. Slob adviseert een verlengde verkenning waarin deze overgebleven meerderheidsvarianten met betrokken partijen afzonderlijk worden besproken en op haalbaarheid onderzocht.

De 1e variant omvat een beoogde samenwerking tussen Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en CU/SG. Mocht die niet tot overeenstemming leiden, dan kan een 2e variant worden uitgewerkt waarbij D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor De Dieren, Denk, SP, CU/SGP en HSP tot een coalitie moeten komen. De gesprekken in de verlengde verkenning moeten zich richten op onderwerpen als belangrijke partijwensen, bestuurscultuur, mogelijke hindernissen en gemeentefinanciën.

De adviezen van Arie Slob vormen een leidraad voor de gemeenteraad om verdere stappen te zetten in de richting van een stabiele en effectieve coalitie. De fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad komen begin van maandagavond onder leiding van de burgemeester bij elkaar om de vervolgstappen te bepalen naar aanleiding van dit advies.

Lees het verslag van Arie Slob en de gespreksverslagen van de afgelopen periode terug in Verslag van de verkenner, de heer Slob (RIS316303)