RIJSWIJK - Voor het burgemeesterschap van Rijswijk hebben 11 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind 2022 in functie treden.


De sollicitanten – 7 mannen en 4 vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 62 jaar. Van de 11 sollicitanten zijn 9 sollicitanten wethouder danwel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Rijswijkse gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat toenmalig burgemeester van Rijswijk Michel Bezuijen voorgedragen werd als burgemeester van de gemeente Zoetermeer per 1 oktober 2020. Nadat bekend werd dat Bezuijen per 1 oktober zou vertrekken, is Bas Verkerk geïnstalleerd als waarnemend burgemeester. Bas Verkerk blijft op zijn post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.