DEN HAAG - Op maandag 30 augustus 2021 begint de gemeente met het maaien van de waterkanten en het uitdiepen van sloten, grachten en kanalen in de hele stad. Dat is nodig om het water goed door te laten stromen, overtollig water af te kunnen voeren en de kwaliteit van het water te garanderen. Het werk duurt het hele najaar.


Het maaien vanaf de wal gebeurt met grote trekkers met maaiers. Vanaf het water zet de gemeente maaiboten in. Bij het uitdiepen van het water verwijdert de gemeente beplanting, kroos en zwerfvuil, zodat het water weer goed doorstroomt.

Plantenresten
De plantenresten die uit het water komen, legt de gemeente op de walkant om te drogen. Daarna levert ze de plantenresten af bij een bedrijf dat er compost van maakt.

Maaitijd
Het najaar is de beste tijd om oevers te maaien en sloten uit te diepen. De planten hebben dan hun zaad al verspreid, er zijn geen broedende vogels meer en insecten en amfibieën zijn nog niet in winterrust.

Bootjes en andere spullen
De gemeente vraagt bewoners die een bootje of andere spullen in het water hebben liggen, deze bijtijds weg te halen. Zo kan zij het werk goed uitvoeren.