DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft op haar site aangegeven dat van 9 tot en met 13 oktober de Haagse Week tegen Mensenhandel wordt georganiseerd. De gemeente wil in die week extra aandacht bieden aan criminele en seksuele uitbuiting van jongeren. De jongeren worden door de gemeente Den Haag daarom ook uitgenodigd om mee te doen aan een activiteit om meer te weten te komen over het onderwerp.

Mensenhandel

De gemeente meldt dat bij mensenhandel mensen worden uitgebuit of gedwongen worden dingen te doen waarvoor ze niet kiezen. Hierbij komt dan ook dat andere mensen hiervan voordeel hebben. Zij dwingen hun slachtoffers bijvoorbeeld tot prostitutie, werken onder het minimumloon, crimineel gedrag of bedelen.

Den Haag is van mening dat mensenhandel een groot probleem is en wil daarom deze vorm van criminaliteit ook stevig aanpakken. De gemeente Den Haag heeft een programma tegen mensenhandel opgesteld. Het programma duurt tot en met 2023 en richt zich op het voorkomen en het bestrijden van mensenhandel en het beschermen van de slachtoffers. Het programma heet "Naar een stad zonder uitbuiting. Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023" en is te vinden op de site van de gemeenteraad van Den Haag.

Den Haag tegen Mensenhandel

Mensenhandel is een ernstig probleem en is meestal voor de meeste mensen niet te zien. Slachtoffers van mensenhandel raken hun vrijheid kwijt, wat veel pijn en verdriet meebrengt voor de slachttoffers. Den Haag werkt daarom aan het voorkomen van mensenhandel.

Bij mensenhandel worden mensen uitgebuit of gedwongen dingen te doen waarvoor ze zelf niet kiezen. Denk hierbij aan prostitutie, werken onder het minimumloon, crimineel gedrag of bedelen. Bij dit soort criminaliteit wordt vaak dwang, geweld, chantage en bedrog gebruikt. Mensenhandel kan overal gebeuren, zoals in de prostitutie, de land- en tuinbouw, de horeca, in de fabriek maar ook bij mensen thuis. En het gaat niet alleen om volwassenen, maar zeker ook om kinderen.

Als internationale stad van Vrede & Recht kiest Den Haag er voor om mensenhandel actief aan te pakken. Daarom is ook het gemeentelijke actieprogramma 'Naar een stad zonder uitbuiting' opgesteld. De gemeente kiest voor een aanpak waarbij de slachtoffers worden beschermd en de daders vervolgd of aangepakt. Liever ziet de gemeente dat er geen slachtoffers meer zijn van mensenhandel. Daarom krijgt mensenhandel veel aandacht in het actieprogramma, onder meer door voorlichting aan arbeidsmigranten, weerbaarheidstrainingen voor jongeren en de organisatie van de Haagse Week tegen Mensenhandel.

Activiteiten Haagse Week tegen Mensenhandel

In samenwerking met meerdere partners zal de gemeente activiteiten organiseren die zorgen voor meer aandacht voor het probleem van mensenhandel. Zo zijn er activiteiten voor inwoners en voor professionals die vanuit hun beroep te maken krijgen met mensenhandel.

Op het programma staan onder meer 'Ken je arbeidsrechten' (op 9 oktober, in het Oekraïens, op 10 oktober in het Pools, op 11 oktober in het Roemeens, op 13 oktober in het Hongaars), Webinar 'Uitbuiting en de rol van social media (11 oktober), Workshop zelfstandigheid en eigenwaarde van meiden (op 10 oktober). Het volledige programma staat op de site van de gemeente Den Haag.