DEN HAAG - Eind 2018 heeft de gemeente het omgevingsplan Binckhorst vastgesteld. Tegen dat besluit zijn 13 beroepen ingediend bij de Raad van State. Naar aanleiding van de beroepen wil de gemeente het omgevingsplan op een aantal punten aanpassen. Dat kan met een zogenaamd herstelbesluit. De gemeente organiseert hiervoor een inloopbijeenkomst op 18 februari 2020.

Wilt u meer weten over het herstelbesluit omgevingsplan Binckhorst? Kom dan naar de inloopbijeenkomst over dit onderwerp. U krijgt tijdens de inloopbijeenkomst uitleg van medewerkers van de gemeente en u kunt vragen stellen.
  • Wanneer: dinsdag 18 februari 2020, van 17.00 tot 19.00 uur.
  • Waar: Trefpunt Binckhorst, Binckhorstlaan 340, eerste etage.

Inspraakprocedure
Op Binckhorst Omgevingsplan - Ontwerp gewijzigde vaststellingen leest u wat de aanpassingen zijn. U vindt daar ook alle informatie over de inzagetermijn en de inspraakprocedure.