DEN HAAG - De gemeente vervangt van 29 juni tot en met 10 juli 2020 de verkeerregelinstallaties aan de Mauritskade - Denneweg. Dit kan zorgen voor geluidshinder en extra reistijd.

Het verkeer in Den Haag wordt geregeld met verkeerregelinstallaties (VRI’s). Dit zijn verkeerslichten en alles wat daarbij hoort:
  • kasten
  • masten
  • detectielussen (apparatuur in de weg die meet of er verkeer is)
  • kabels
  • leidingen

Bij VRI’s van 15 jaar en ouder neemt de kans op storing toe. Als een verkeerslicht plotseling niet meer werkt, ontstaan er onveilige situaties op de weg. De gemeente vervangt VRI’s daarom op tijd.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente vervangt de masten en verkeerslichten aan de Mauritskade - Denneweg. In de week van maandag 29 juni legt zij nieuwe kabels en leidingen in de grond. Daarvoor moeten de stoepen worden opengebroken. De gemeente doet dit werk in de avond en nacht (van 20.00 tot ongeveer 04.00 uur), zodat omwonenden hier overdag geen last van hebben.

Ook brengt de gemeente nieuwe detectielussen aan in de weg. Daarvoor moet zij een deel van het asfalt uitslijpen. Dat werk kan geluidshinder opleveren en gebeurt overdag, buiten de spits. De gemeente probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Planning
Het vervangen van de VRI’s duurt van maandag 29 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020.

Bereikbaarheid
Tijdens het werk blijft 1 rijstrook open, zodat het verkeer langs de werkzaamheden kan rijden. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. Rondom het werkterrein zijn alle rijstroken vrij van hindernissen. Tijdens de werkzaamheden mogen automobilisten niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Houd dus rekening met extra reistijd. Voetgangers kunnen gebruikmaken van de stoep. Deze is wel versmald. Ook woningen en bedrijven blijven voor voetgangers bereikbaar.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om te zorgen voor de veiligheid tijdens de werkzaamheden. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en ze weg te houden van het werkterrein.

Meer informatie
  • Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met projectleider van de gemeente, Barbara van der Stoep, via telefoonnummer 06-57 87 52 41.
  • Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via www.denhaag.nl/contact.