DEN HAAG - De gemeenteraad spreekt op donderdag 16 januari over het burgerinitiatief voorrangsregeling voor huisvesting in de Rivierenbuurt. Ook spreekt de raad over de verkoop aandelen Eneco.

Beëdiging

De gemeenteraad vangt aan met beëdiging van Marije Mostert (D66). Zij vervangt Hanneke van der Werf tijdens haar zwangerschapsverlof.

Burgerinitiatief Rivierenbuurt
De raad spreekt over het burgerinitiatief voorrangsregeling huisvesting in de Rivierenbuurt. Op 1 maart 2019 ontving de gemeenteraad een burgerinitiatief waarin mevrouw Verwaal vraagt dat kinderen die geboren en getogen zijn in de wijk Rivierenbuurt voorrang krijgen wanneer er een woning vrijkomt. De initiatiefnemer heeft haar initiatief op 29 mei in de commissie Ruimte toegelicht. Wethouder Revis zegde toe in gesprek te gaan met woningcorporaties en heeft de commissie geïnformeerd met een brief met terugkoppeling over de gesprekken met corporaties. Op 4 december heeft de commissie hier opnieuw over gesproken.

Verkoop aandelen Eneco
De stuurgroep Eneco, bestaande uit de wethouders Financiën van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht en drie afgevaardigden van Eneco, heeft een consortium, van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. geselecteerd als beoogd koper van Eneco. Het college is positief over het bod en legt het definitief besluit met dit voorstel tot verkoop van de Haagse aandelen voor aan de gemeenteraad. De verkoop wordt definitief als 75% van de aandelen door de aandeelhoudende gemeenten ter koop worden aangeboden en de toestemming van de verschillende mededingingsautoriteiten is verkregen. De verwachting is dat dit in het voorjaar 2020 gebeurt. Dan volgt een separaat voorstel om de opbrengst van circa 675 miljoen euro te verwerken in de begroting. De raad spreekt over het voorstel inzake de verkoop van aandelen Eneco.

Wijziging agenda
De agenda van de raadsvergadering kan nog gewijzigd worden tot op de dag zelf. De meest actuele agenda vindt u hier.

De vergadering volgen?
De vergadering begint om 17 uur en is live te volgen op Den Haag TV en op denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.