SCHEVENINGEN - Op 17 oktober heeft de gemeenteraad het rapport vreugdevuren van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de plannen voor de jaarwisseling 2019-2020 besproken. Er is toen besloten dat er voor vreugdevuren een vergunning bij de gemeente moet worden aangevraagd. 3 vergunningsaanvragen zijn binnengekomen. Tot en met 20 november kunnen Hagenaars op de aanvragen reageren.

De afspraken en plannen van de gemeente en organisatoren van vreugdevuren worden vastgelegd in de vergunning. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. De plannen worden besproken met de politie, de brandweer en de ambulancedienst. Hun advies weegt zwaar in het besluit of de vergunning voor de vreugdevuren wordt verleend.

Mening geven over de plannen
Tijdens de procedure voor het aanvragen van een vergunning is het mogelijk voor bewoners en ondernemers schriftelijk een mening te geven over de plannen, dit heet ‘een zienswijze indienen’. Het indienen van een zienswijze kan tot en met 20 november. De bekendmakingen van de vergunningsaanvragen staan op officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. De aanvragen zijn in te zien op stadsdeelkantoor Centrum (Stadhuis Spui), stadsdeelkantoor Scheveningen en stadsdeelkantoor Escamp (stadskantoor Leyweg). De ingediende zienswijzen worden meegenomen in het besluit of de vergunning voor de vreugdevuren wordt verleend, net als de adviezen van de politie, brandweer en ambulancedienst. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit.

Vergunningsproces
Dit zijn de stappen in het vergunningsproces:
- 23 oktober: start inleveren aanvraag vergunningen.
- 29 oktober: de bekendmakingen van de vergunningsaanvraagen worden gepubliceerd en te vinden via de pagina Gemeenteberichten en bekendmakingen
- 1 november: uiterlijke inleverdatum complete aanvraag vergunningen
- 5 november: overleg tussen gemeente, hulpdiensten (onder andere politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
- 11 november: uiterlijke datum waarop definitief plan voor het vreugdevuur klaar moet zijn.
- 22 november: hulpdiensten (onder andere politie, brandweer en GHOR) beoordelen het ingediende plan.
- 25 november: overleg driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie, politie).
- 26 november: college van burgemeester en wethouders vergadert over het ingediende plan.
- 28 november: gemeenteraad vergadert over het ingediende plan.
- 3 december: vergunning wordt verleend of afgewezen.

Meer informatie
Raadsmededeling:
- Toezeggingen raad 17 oktober. Hierbij staat ook een schematische weergave van de stappen en planning in het vergunningsproces.
- Veelgestelde vragen over rapport vreugdevuur Scheveningen.