DEN HAAG - Op vrijdag 29 april vond er een succesvolle integrale handhavingsactie (IHA) plaats op Scheveningen. De actie is onderdeel van het actieplan Scheveningen. Voor deze IHA waren Duindorp, de haven en het Havenkwartier en een stukje kuststrook geselecteerd als actiegebied. De bewoners en ondernemers ervaren overlast door lachgas- drugs- en alcoholgebruikers, intimidatie, straatracen, geluidsoverlast door motorvoertuigen en vervuiling. Ook is een veel genoemde klacht dat handhavers onzichtbaar zijn in de wijk.


Om misstanden tegen te gaan zijn de integrale handhavingsacties ontstaan. Tijdens deze actie werkten de gemeente Den Haag samen met politie, douane, Openbaar Ministerie, NVWA, Stedin, havenbedrijf, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdienst Haaglanden en de brandweer. Medewerkers van de gemeente waren tijdens de actie aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers en bezoekers die vragen hadden over de actie. Zij hebben ongeveer 60 bewoners gesproken en 3 ondernemers die aangaven blij te zijn met de actie. Deelnemende partijen kregen positieve reacties van wijkbewoners en ondernemers. De gelijktijdige inzet levert goede resultaten op en bevordert de samenwerking tussen de verschillende professionals.

Resultaten integrale handhavingsactie
De focus tijdens deze handhavingsactie lag voornamelijk op lachgas-, drugs- en alcoholgebruikers en op de overlast van de jeugd en het verkeer. Het was rustig op Scheveningen gisteravond maar toch werden er flink wat overtredingen geconstateerd. Er zijn 5096 geparkeerde voertuigen gescand. Hier werden 129 bekeuringen uitgeschreven en 5 voertuigen geklemd. Verder heeft de Belastingdienst 15.365 euro geïncasseerd en hebben ze 2 wielklemmen gezet.

76 auto’s gecontroleerd tijdens verkeerscontrole
De politie heeft tijdens de verkeerscontrole 76 auto’s gecontroleerd waarvan 12 auto’s te veel geluid maakte en 3 daarvan kregen een WOK-status. WOK staat voor wachten op keuren en dat wil zeggen dat de auto niet de weg op mag voordat de eigenaar de auto heeft laten herstellen. Verder heeft de Douane 2x softdrugs gevonden waar vrijwillig afstand van is gedaan. Daarnaast hebben de politie en de Douane een lachgasfles, illegaal vuurwerk en een groot keukenmes gevonden waar de bestuurders boetes voor hebben gekregen. Ook gingen er 25 brommers op rollerbank en kregen 4 bestuurders een bekeuring en 11 een waarschuwing.

De politie voert actie voor een betere CAO. Daarom geven zij waarschuwingen voor kleine vergrijpen. U kunt hierbij denken aan verlichting niet op orde, kentekenbewijs niet bij u of het gooien van een sigaret uit de auto. Tijdens de verkeerscontrole hebben zij 34 waarschuwingen gegeven.

7x te hoge huren geconstateerd
De Haagse Pandbrigade heeft 11 woningen gecontroleerd. Hier troffen zij 2 keer onrechtmatige bewoning en 2 keer illegale kamerverhuur. Ook vonden zij 7 woningen waar de huur te hoge was. Het huurteam heeft op meerdere adressen aangeboden om op afspraak met huurder verder te kijken naar het te hoge huurbedrag.

Twee horecazaken sluiten hun deuren
In totaal zijn er 8 horecazaken gecontroleerd op Scheveningen en moesten twee zaken hun deuren sluiten. Bij een van de zaken werd harddrugs gevonden in de keuken en er werd gerookt in de zaak. Deze is voorlopig twee weken gesloten. In die twee weken besluit de burgemeester of een langdurige sluiting noodzakelijk is. Bij de andere horecazaak die haar deuren moest sluiten werd er een shisha voorraad in beslag genomen en onveraccijnsde sigaretten door de Douane.

De Omgevingsdienst Haaglanden was voor het eerst mee met de integrale handhavingsactie. In 3 zaken ontbrak het logboek van de koeling en 1 keer ontbrak er een milieumelding. Bij 1 zaak was de geluidslimiter van de muziekinstallatie gehaald. Deze moet de eigenaar terugplaatsten. In sommige gevallen komt er een hercontrole.

Het handhavingsteam kwam 3 zaken tegen die hun vergunning niet konden tonen. Ook was er een zaak met elektriciteitsfraude waar Stedin direct de elektriciteit heeft afgesloten. 1 keer was er sprake van een twijfelachtige exploitatie. De NVWA heeft bij een zaak een Proces Verbaal opgemaakt voor muizen op een lijmplaat. In totaal waren 2 van de 8 horecazaken oké bevonden.

Ook werden er supermarkten gecontroleerd. De afdeling Bijzondere wetten van de politie vond hier namaak Apple en Samsung opladers en kabels, medicijnen zoals paracetamol en neusspray die zonder vergunning werd verkocht en ze troffen 2x verboden nicotine thee aan.

29 fietsframes gegraveerd
De actie ‘Voorkom diefstal van uw (elektrische) fiets’ op het Radio Hollandplein was een succes. Er zijn ruim 29 fietsframes gegraveerd en 59 fietsen gecontroleerd. Door unieke codes in de frames te graveren, zijn de fietsen lastiger illegaal door te verkopen. Dit maakt de fietsen minder aantrekkelijk voor diefstal. En als de politie een gestolen fiets vindt, kunnen ze de eigenaar makkelijker achterhalen.

Overige resultaten
Het handhavingsteam heeft 2 keer wildplassers aangetroffen, 1 keer iemand met lachgas, 1 keer parkeren op de boulevard, 1 keer grofvuil en 2 keer moesten zij actie ondernemen bij de elektrische laadpalen. Hier mocht er een auto niet staan, de andere laadde niet op. De brandweer controleerde ook de doorrijdbaarheid van de straten met een groot voertuig. 2 keer was dit niet in orde. Ook zijn er twee objecten gecontroleerd waarvan de brandveiligheid niet op orde was.