DEN HAAG - De Spooronderdoorgang ‘De Put’ tussen de Vaillantlaan en de Calandstraat krijgt nieuw asfalt. Het werk gebeurt in het weekend van 16 tot 19 september 2022.


Wat er gaat gebeuren
Het asfalt van de ‘De Put’ wordt vervangen. Ook een deel van het kruispunt met de Parallelweg en de middenberm van de Calandstraat bij de kruising met de Waldorpstraat krijgen nieuw asfalt.

Planning
Het werk start op vrijdagavond 16 september om 20.00 uur duurt tot maandagochtend 19 september 2022 6.00 uur. De werkzaamheden gaan vrijdagnacht door en, als dat nodig is, ook zaterdagnacht. De werktijden overdag zijn van 6.00 tot 18.00 uur.

Bereikbaarheid
Tijdens het werk zijn er omleidingen voor automobilisten. Er zijn geen omleidingen voor fietsers, voetgangers of openbaar vervoer.

Omleiding autoverkeer

- Autoverkeer rijdt om:via de Neherkade, Erasmusweg, Moerweg, Soestdijksekade, Zuiderparklaan, Loosduinsekade (de rode en de blauwe route)
- voor de Parallelweg via de Vaillantlaan, Hoefkade en Koningsstraat (groene route)

Hulpdiensten
Hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) moeten tijdens het werk bewoners goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken. Zo kunnen hulpdiensten er bij nood goed langs.

Veiligheid
De gemeente probeert ervoor te zorgen dat het werk veilig gebeurt. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Houd kinderen daar weg.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over het werk? Stuur dan een e-mail naar het Ingenieursbureau Den Haag via GOW@denhaag.nl. Zet in uw mail dat het gaat om het werk aan de Spooronderdoorgang ‘De Put’.