DEN HAAG - Ondernemers kunnen vanaf 1 maart 2020 digitaal via MijnDenHaag hun terrasvergunning aanvragen. Ook kunnen zij dan de status van hun aanvraag, de vergunning en bijbehorende gegevens online inzien.

De gemeente wil dat Den Haag een aantrekkelijke stad blijft voor ondernemers. Daarom verbetert zij de mogelijkheid om een terrasvergunning aan te vragen en te beheren. De dienstverlening wordt hierdoor duidelijker, beter en sneller.

Via MijnDenHaag kunt u:

  • Eenvoudig een herhaalaanvraag voor een terrasvergunning indienen.
  • De gegevens voor een aanvraag digitaal invullen en aanleveren.
  • Een plattegrond van het gebied rond uw pand downloaden. Zo heeft u een goede basis om de situatietekening van uw terras te maken.
  • De status van uw aanvraag volgen.
  • Het dossier van uw vergunning inzien: alle gegevens op 1 plek.

Digitaal dossier
Medewerkers van de gemeente kunnen in een digitaal dossier op MijnDenHaag alle belangrijke informatie vinden. Deze informatie hebben zij nodig bij:

  • het beoordelen van uw vergunnings
  • aanvraagvragen over uw vergunning
  • controles

Inloggen met eHerkenning
Om uw gegevens te bekijken op MijnDenHaag moet u inloggen met eHerkenning. U heeft eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. De mogelijkheden worden de komende jaren uitgebreid. Zo kunt u online steeds meer zelf regelen.

Zie ook