DEN HAAG - Op vrijdag 1 april vond er een succesvolle integrale handhavingsactie plaats rondom Den Haag Centraal Station. In het gebied rondom Den Haag Centraal Station komen wonen, werken en recreëren samen. Dagelijks komen er duizenden mensen in het gebied en is Den Haag Centraal Station één van de 4 belangrijkste knooppunten van Nederland. Dagelijks werken diverse organisaties en maatschappijen hard om dit gebied ook leefbaar en veilig te houden. Tijdens deze actie sloegen teams uit het centrum en het stadsdeel Haagse Hout de handen ineen om een extra impuls te geven. De actie werd goed ontvangen.

Tijdens deze actie werkten de gemeente Den Haag, politie, Douane, Openbaar Ministerie, Inspectie Leefomgeving en Transport, NVWA, Stedin, HEIT en de brandweer samen met de openbaar vervoersmaatschappijen NS, HTM, RET en EBS.

Resultaten integrale handhavingsactie
De focus tijdens deze handhavingsactie lag voornamelijk op de reizigers van bus, tram, trein en metro. Ook werden taxi’s gecontroleerd. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de diverse vervoersmaatschappijen controleerden op de naleving van de huisregels, maar ook of reizigers beschikten over een geldig vervoersbewijs. In de meeste gevallen houden reizigers zich goed aan de voorgeschreven regels en betalen zij ook voor het gebruik van het openbaar vervoer. Toch kregen in totaal 152 personen van de HTM, RET of EBS een boete omdat zij niet beschikten over een geldig vervoersbewijs. Van deze personen werden 2 personen aangehouden door de politie omdat zij nog gesignaleerd stonden voor een eerder opgelegde straf.

Tijdens de controles van de NS-medewerkers Veiligheid & Service hebben 44 reizigers een uitstel van betaling van hun boete gekregen omdat ook zij geen geldig vervoersbewijs hadden. Controleurs van de Inspectie Leefomgeving en transport controleerden taxi’s op de voor hen geldende regels. In een kwart van de gevallen werd een sanctie opgelegd omdat chauffeurs de voor hen geldende regels onvoldoende naleefden. In deze gevallen ging het om chauffeurs die zich niet aan de rusttijden houden en kregen een rijverbod tussen de 30 uur en 72 uur opgelegd. Ten slotte was er 1 chauffeur die een taxi bestuurde terwijl hij een uitkering ontvangt en ook nog met de vergunning van een ander reed. Deze kwestie wordt met de uitkeringsinstantie opgepakt.

Hygiëne niet altijd op orde in de horeca
Rondom Den Haag Centraal Station zijn ook diverse horecabedrijven te vinden. Deze branche heeft het door de coronamaatregelen zwaar te verduren gehad. Een gezond ondernemersklimaat met eerlijke concurrentie is voor deze branche dan ook van groot belang. Tijdens de actie zijn verschillende meldingen van mogelijke misstanden in horecabedrijven gecontroleerd. Er zijn 10 horecabedrijven gecontroleerd op de naleving van vergunningen, de drank- en horecawet en hygiëne. In 3 gevallen werden de vergunningsvoorwaarden onvoldoende nageleefd en wordt de burgemeester op de hoogte gebracht. In 2 horecabedrijven maakt de NVWA proces verbaal op omdat de regels omtrent hygiëne onvoldoende werden nageleefd. Ook werd de vreemdelingen politie betrokken bij een horecabedrijf vanwege iemand die illegaal aan het werk was.

113 boetes voor fietsen op het Plein
Het gemeentelijk handhavingsteam controleerden op plaatsen waar zij veel meldingen krijgen van bewoners en ondernemers over uiteenlopende ergernissen. Bijvoorbeeld fietsen in een voetgangersgebied, foutparkeren, alcohol- en drugsgebruik op plaatsen waar dat niet is toegestaan. De handhavers deelden aan 113 personen een boete uit omdat zij fietsten op het Plein, dit is een voetgangersgebied. Ook werden er diverse fietswrakken verwijderd. Een boete wordt niet altijd goed ontvangen, maar tijdens de actie werd een handhaver naar de keel gegrepen omdat de verdachte het niet eens was met de boete die werd opgelegd. Geweld tegen handhavers en hulpverleners is onacceptabel en de persoon in kwestie is dan ook aangehouden en overgedragen aan de politie.

Hoge huren aangetroffen en energiefraude
De Haagse Pandbrigade controleerden samen met Stedin en de politie 44 adressen in het gebied op illegale kamerverhuur, illegale bouw, vergunningen, adresinschrijvingen en huur. In slechts 6 gevallen werd de regelgeving voldoende nageleefd. In veel gevallen werd een veel te hoge huur gevraagd voor het aantal vierkante meters. Het hoogste bedrag was 2400,- voor minder dan 60m2. Op 10 adressen klopte de adresinschrijvingen niet. Op 1 adres werd geconstateerd dat er al 2 jaar geen energiecontract is afgesloten. Stedin heeft hierop de meters direct afgesloten. Een aantal adressen wordt op een later moment opnieuw gecontroleerd om te kijken of de naleving van regels dan wel op orde is.

Steekwapens en drugs tijdens de verkeerscontrole
De politie organiseerde op het busplatform van Den Haag Centraal Station een grote verkeerscontrole waar zij samen met het Openbaar Ministerie en de Douane tientallen voertuigen controleerden. Daarnaast werd gecontroleerd op openstaande straffen. Tijdens deze controle bleken 2 bestuurders te rijden zonder rijbewijs, ook werden twee personen aangehouden voor rijden onder invloed. Er waren ook 10 voertuigen die niet meer mogen verder rijden totdat ze zijn goedgekeurd door de RDW. Tijdens de verkeerscontrole werden ook drugs en 2 steekwapens aangetroffen in het verkeer. De wapens zijn in beslag genomen en van de drugs is vrijwillig afstand gedaan. De vreemdelingen politie was ook bij de verkeerscontrole aanwezig. Zij doen onderzoek naar de identiteit en verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. Tijdens de controle zijn er 2 personen aangetroffen waar de vreemdelingen politie nader onderzoek naar doet.

Melden voor veilig en leefbare stad Den Haag
Medewerkers van de gemeente waren tijdens de actie aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers en reizigers die vragen hadden over de actie. In de meeste gevallen werd er positief op de actie van de diensten gereageerd. Daarmee werd de actie in zijn geheel als succesvol ervaren. Als overheid zijn we misschien niet altijd zichtbaar, maar wel altijd aanwezig. Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. De ervaring is dat overlastgevers en criminelen wegtrekken als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is heel goed en zo kan er gerichter actie ondernomen worden. Dus werk mee en meld!

- Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
- Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
- Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
- Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
- Meld vermoedens van misstanden met uitzendwerk bij Inspectie SZW.