DEN HAAG - Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Daarom heeft gedeputeerde verkeer & vervoer, Frederik Zevenbergen, maandag samen met staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), andere regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend.


Gemakkelijker reizen met een beperking

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk is voor iedereen. In Zuid-Holland hebben 400.000 mensen een beperking. In heel Nederland zijn dat er 2 miljoen. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren nog obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-verdrag ondertekend waarin is afgesproken hier iets aan te doen. Dit verdrag is de basis voor het vandaag getekende akkoord.

Toegankelijk OV vergroot bereikbaarheid

Voor Frederik Zevenbergen is de toegankelijkheid van het OV onderdeel van een bredere aanpak om voor iedere inwoner de bereikbaarheid te verbeteren: “We hebben in heel Zuid-Holland al veel werk verzet aan bushaltes en treinen en blijven dat doen vanuit het halteverbeterplan dat twee maanden geleden is aangenomen. Met de bijbehorende haltevisie willen we ook andere overheden aansporen om de toegankelijkheid en kwaliteit van hun haltes te verbeteren.”

Aanpak op alle terreinen

De ondertekenaars hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, dat de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het maken van nieuw beleid.

Treinen met toilet

Alle partijen zien het bestuursakkoord niet als een eindpunt maar als een vertrekpunt. Zo heeft de provincie begin oktober een akkoord bereikt met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vervoerder Qbuzz om nieuwe treinen aan te schaffen voor de Merwedelingelijn tussen Dordrecht, Gorinchem en Geldermalsen. Naast een nieuw veiligheidssysteem krijgen deze treinen ook toiletten. Het kan nog wel even duren voordat deze nieuwe treinen daadwerkelijk op het spoor te zien zijn.