DEN HAAG - Den Haag wint prijs voor de beste begroting! De gemeente Den Haag biedt in haar begroting over 2023 het beste zicht op maatschappelijk vastgoed. Zij ontving daarvoor op 8 december bij de Maatschappelijk Vastgoeddag een prijs uit handen van Barbara Joziasse, vice voorzitter van de Algemene Rekenkamer.

Gemeente Den Haag heeft 788 scholen, sportaccommodaties en andere gebouwen, blijkt uit haar begroting. Kosten daarvan zijn zo'n € 100 miljoen, waarvan ruim € 60 miljoen kapitaallasten. Aan huurinkomsten komt er zo'n € 35 miljoen binnen. Hoewel er van alles te zeggen is over het inkijkje dat de gemeente Den Haag biedt in de kosten en baten van haar vastgoed, heeft zij toch juist hierom de prijs gewonnen. Veel andere gemeenten geven dit inkijkje namelijk niet.

Almere en Amsterdam waren ook voor de prijs genomineerd. Almere biedt meer inzicht in de opbouw van haar vastgoedportefeuille dan andere gemeenten en geeft ook cijfers over de benodigde investeringen en de te slopen en te verkopen gebouwen. Amsterdam geeft ook relatief veel informatie, bijvoorbeeld over woonwagens en camera's, maar niet het inzicht dat je van deze stad mag verwachten, aldus de jury.

Het is belangrijk burgers, raadsleden en bestuurders over de panden te informeren omdat het hen rechtstreeks aangaat. De gebouwen bieden onderdak aan belangrijke (buurt) voorzieningen en worden met belastinggeld betaald. In de praktijk wordt minder inzicht in dit vastgoed gegeven dan volgens de verantwoordingsregels van gemeenten zou moeten, blijkt uit onderzoek van Bouwstenen voor Sociaal, een onafhankelijk en landelijk opererend platform voor bestuurders en professionals in het maatschappelijk vastgoed.

De jury bestaat uit Joris Modderman, raadslid gemeente Barendrecht, Antine van de Groep, registeraccountant bij Eshuis en Paul Mooij, strategisch en financieel adviseur vastgoed bij de gemeente Amsterdam. De jury vindt het belangrijk dat gemeenten in hun begroting meer aandacht aan het vastgoed geven, ook in verband met de grote vervangings- en duurzaamheidsopgave waar gemeenten voor staan. Vaak hebben gemeenten de benodigde informatie wel in huis, aldus de jury in het juryrapport, maar is het nog zaak dit goed en netjes in de begroting ook voor anderen inzichtelijk te maken.