DEN HAAG - De Haagse Vogelbescherming organiseert dit najaar drie lezingen in het ANWB gebouw aan de Wassenaarseweg in Den Haag.


Op maandagavond 16 oktober spreekt de bereisde vogelkenner Eduard Opperman over zijn vogelavonturen in Noord-Afrika. Zijn presentatie heet 'Vogels in Marokko'. Marokko is een bijzonder vogelland met zeer uiteenlopende landschapstypen. In de Hoge Atlas ging Eduard op zoek naar de Atlasstrandleeuwerik en naar de Atlasbergvink.

Op 20 november spreekt de bekende vogelfotograaf René van Rossum over zijn ervaringen met het tellen van trekvogels langs onze kust. René kan putten uit belevenissen tijdens zijn vogelreizen in de afgelopen 50 jaar.

Op 18 december houdt Marc Jansen, directeur van de stichting Duinbehoud een lezing over de soortenrijkdom in onze duinen. Hij vertelt over de toekomstige beheerplannen voor het duingebied en hoe menselijk ingrijpen de biodiversiteit ten goede kan komen.

De Haagse Vogelbescherming heet ook niet-leden welkom. De sprekers zijn ervaren en bereisde vogelkenners die hun verhaal ondersteunen met prachtige foto's en bijzondere anekdotes. Ze vertellen over hun reizen naar verre landen, vogelsafari's en – niet te vergeten - over de vogelbeschermingsactiviteiten in onze regio.

De lezingen vinden plaats in het ANWB-gebouw, Wassenaarseweg 220 in Den Haag. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezingen beginnen om 20.00 uur. Entree € 2,50.