DEN HAAG - In de eerste week van oktober ontvingen 2000 huishoudens in Den Haag het Den Haag Dagblad in de brievenbus met het volgende breaking news: Nederland wordt voor het Internationaal Gerechtshof (IGH) gedaagd wegens schendingen van het Klimaatakkoord en Parijs-akkoord, en staalgigant Tata Steel wordt door een burgerberaad het land uitgezet. Onderaan elke pagina: Een disclaimer dat de verhalen in werkelijkheid niet zijn gebeurd, maar visies zijn op mogelijke toegewijde klimaatactie.

De auteurs van de krant zijn Stichting London Story, een internationale denktank uit Den Haag die zich bezighoudt met het bevorderen van aansprakelijkheid en mensenrechten, en de Haagse afdeling van Extinction Rebellion, een klimaatbeweging die actief is in meer dan 80 landen.
"Het afdwingen van het Akkoord van Parijs bij het IGH, het brengen van klimaatrechtvaardigheid door middel van burgerberaad - door middel van deze verhalen willen we praktische voorbeelden geven van wat er moet gebeuren om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en te zorgen voor een rechtvaardige overgang. Onze missie is om ons een betere wereld voor te stellen," zegt Alena Kahle van Stichting London Story.

Dat de krant koos voor het Internationaal Gerechtshof en een burgerberaad, twee juridisch bindende mechanismen, volgt op een keten van activisten die juridische stappen willen ondernemen. In december 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Urgenda-zaak dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen dringend en aanzienlijk moet verminderen, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van Nederland. Het jaar daarop constateerde milieubeoordelingsbureau PBL echter dat de Nederlandse overheid nog steeds zo'n 10% meer uitstoot dan wettelijk is toegestaan, wat leidde tot een hernieuwde roep om een goede handhaving in het licht van het gebrek aan respect voor de uitspraak van het Hof. Dit is precies wat actoren als Extinction Rebellion en Stichting London Story benadrukken: Net zoals hoe de klimaatcrisis boven de politiek staat, nu de fysieke feiten stevig zijn vastgesteld, moeten wettelijke verplichtingen worden nageleefd, ongeacht het huidige politieke klimaat. Daarom gaat Extinction Rebellion van 11 tot 18 oktober in Den Haag de straat op om met kunst, muziek en burgerlijke ongehoorzaamheid een betere wereld te verbeelden en klimaatrechtvaardigheid te eisen.