LEIDSCHENDAM - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verstrekken een incidentele subsidie van €25.000 aan Storm Aquapark in Vlietland. Hiermee wordt de gedupeerde ondernemer in de gelegenheid gesteld om de komende maanden het Aquapark open te houden.


Aquapark in zijn geheel vernield
In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juni is Storm Aquapark, gelegen in provinciaal recreatiegebied Vlietland, in zijn geheel vernield. Het Aquapark was onlangs voorzien van volledig nieuw materiaal, was in oppervlakte uitgebreid ten opzichte van voorafgaande jaren en op 1 juni feestelijk geopend. De vernieling is een materiële strop voor de ondernemer van enkele tonnen, nog afgezien van de derving van inkomsten. Maar het is ook een verlies voor de medewerkers en vele duizenden bezoekers die het Auqapark jaarlijks bezoeken.

Anne Koning, gedeputeerde Sport en Recreatie: “Op zaterdag 25 juni heb ik de locatie zelf bezocht en de enorme schade aan het materiaal en de impact op de ondernemer en de medewerkers ervaren. Met de ondernemer heb ik gesproken over de wijze waarop de provincie kan helpen om het Aquapark zo snel als mogelijk weer te openen. Fijn dat we met deze subsidie bij kunnen dragen om deze recreatieve voorziening in ons recreatiegebied Vlietland in ieder geval voor dit jaar behouden en daarmee de kinderen en andere gebruikers ook dit seizoen te laten genieten van het water.”

Crowdfunding
Sympathisanten zijn intussen ook een Crowdfunding gestart om Storm Aquapark te ondersteunen bij het opnieuw oprichten van speeltuigen in en om het water. Pieter Alders: “Het is hartverwarmend om te zien dat in de eerste 3 dagen al bijna 800 mensen een donatie hebben overgemaakt.”