DEN HAAG - Vandaag publiceert Het Oranje Kruis aangepaste richtlijnen eerstehulphandelingen. Daarnaast verschijnt volgende week het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’. De aangepaste richtlijnen en het nieuwe boekje kunnen dienen als nuttig hulpmiddel voor de duizenden opleidingsinstituten in ons land om zo het EHBO-onderwijs te hervatten in aanloop naar toetsing per 15 juni aanstaande.

Belang van zelfredzaamheid

De afgelopen weken heeft door de aangescherpte maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus ook het EHBO-onderwijs in volle omvang stilgelegen. Het Oranje Kruis heeft echter niet stilgezeten. Want juist in deze tijd kan zelfredzaamheid van levensbelang zijn! Daarom is het crusiaal dat zo veel mogelijk mensen weten hoe ze op een goede manier eerste hulp kunnen verlenen in geval van nood. En daarvoor moet de branche zo spoedig mogelijk haar belangrijke werk hervatten.

Aangepaste richtlijnen
Wat betekent examineren tijdens de opbouwfase binnen een pandemie? Het Oranje Kruis publiceert hiervoor vandaag haar richtlijnen. Per EHBO-handeling is gekeken, samen met experts van onder andere het VUMC, hoe dit kan worden getoetst. Denk hierbij aan het dragen van handschoenen bij het reanimeren, het vervangen van de longen bij de reanimatiepoppen en het verbinden van sommige ‘wonden’ op het eigen lichaam. Van de opleiders werd altijd al verwacht dat zij hun kandidaten zo goed mogelijk voorbereiden op het examen. Daar wordt nu een voorbereiding op de nieuwe richtlijnen aan toegevoegd.

Naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen worden verschillende eerstehulphandelingen op afstand gegeven. Hierin is tevens de mogelijkheid opgenomen het slachtoffer of een naaste te vertellen wat ze moeten doen. De rol en inzet van het LOTUS®slachtoffer is hierdoor dynamischer geworden. Een overzicht van de aangepaste richtlijnen vindt u in de bijlage.

Eerste Hulp tijdens een pandemie
Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom geeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uit. In deze speciale uitgave staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van de opbouwfase binnen een pandemie. Nieuw: ook is het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband hierin opgenomen. De voorverkoop van het boekje is inmiddels gestart. Reserveren kan via Webshop.ehbo.nl.

Het Oranje Kruis
Koninklijke stichting Het Oranje Kruis verspreidt al meer dan 110 jaar kennis en kunde rondom EHBO. Opgericht door prins Hendrik heeft de stichting zich ten doel gesteld zich in te zetten voor het brede publiek. Door middel van onafhankelijke toetsing weet de cursist zeker dat hij ook daadwerkelijk kan helpen in geval van nood. Daarmee kunnen levens worden gered.

Daarnaast geeft de stichting lesmateriaal uit, zoals ‘Het Oranje Kruis boekje’, ‘Eerste Hulp aan kinderen’, ‘Levensreddend handelen’ en ‘Het Oranje Kruis Jeugdboek’.