DEN HAAG - Het eerste woongebouw in de duurzame nieuwbouwwijk Proeftuin Erasmusveld heeft een mijlpaal bereikt: het hoogste punt. De 108 woningen en appartementen in gebouw Leyhof vormen de start van de nieuwe wijk, waar in totaal 369 toekomstbestendige woningen worden gebouwd. Martijn Balster, wethouder Wonen, Wijken en Welzijn van de gemeente Den Haag en Patrick Joosen, directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zijn trots op deze duurzame toevoeging aan de Haagse woningmarkt.

Gebouw Leyhof is een duurzaam woongebouw met 75 appartementen en 33 stadswoningen grenzend aan een ecologisch lint en met een centrale dektuin, waaronder de parkeergarage ligt. Het ontwerp van Leyhof is tot stand gekomen na een landelijke prijsvraag onder architecten, waarbij uiteindelijk het ontwerp van Workshop architecten als winnaar uit de bus is gekomen. Bewoners maken straks deel uit van een duurzame samenleving. Proeftuin Erasmusveld wordt groen en waterrijk. Een ecologische zone en een voetgangerspad worden onderdeel van de openbare ruimte en slingeren door de wijk, zonder dat het wegen kruist. Voedsel- en beweegtuinen nodigen bewoners en bezoekers uit tot gezond gedrag.

Meest duurzame wijk
Martijn Balster: "Met het bereiken van het hoogste punt van gebouw Leyhof worden de eerste contouren van deze nieuwe duurzame wijk van Den Haag zichtbaar. Een wijk waar we als Den Haag trots op mogen zijn. Dit is weer een stap in de goede richting om onze ambitie om 4.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen te realiseren."

Patrick Joosen: "Dit jaar wonnen we de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling, uitgereikt door de Stichting Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling. Volgens de jury vervult Erasmusveld een voorbeeldfunctie voor andere duurzame ontwikkelingen. De duurzame woningen zijn bereikbaar voor een grote groep mensen. Naast koopwoningen komen er in de volgende fase ook appartementen in de sociale huur en vrije sector huur. De appartementen in de vrije huursector worden verhuurd door het BPD Woningfonds, dat we in 2019 samen met de Rabobank hebben opgericht."

Eigentijds woonconcept
De collectieve ruimtes in gebouw Leyhof staan ook in het teken van duurzaamheid. In een centrale woonkamer, een buitenpaviljoen op de dektuin, een klusruimte en een deelbibliotheek kunnen buren elkaar ontmoeten. Een collectieve logeerkamer fungeert als deelruimte voor gasten van bewoners. In de stallinggarage komen elektrische deelauto's en -fietsen. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Bas Kalter, ontwikkelingsmanager BPD: "Mensen willen bewust hun leven vormgeven samen met anderen, invloed uitoefenen op de kwaliteit van hun woning én op hun woonomgeving. Klimaatbestendigheid is belangrijk. In Proeftuin Erasmusveld zijn de gebouwen en het hele gebied klimaatadaptief." Gebouw Leyhof wordt voorzien van een verkoelend sedumdak, dat ook regenwater opvangt. De gevels bevatten nestkasten voor vleermuizen en vogels. In Leyhof worden alle woningen zoveel mogelijk op de zon georiënteerd. De wijk wordt gasloos, alle woningen zijn energiezuinig. Een collectieve warmtekoudeopslaginstallatie zorgt voor verwarming en koeling. Op de daken van het Leyhof komen zonnepanelen.

Nieuwe fase in verkoop
Na de zomer start de verkoop van circa 50 duurzame gezinswoningen in deelplan De Velden, het middendeel van Proeftuin Erasmusveld. De woningen liggen aan intieme autoluwe hofjes en een natuurpromenade. De promenade is voorzien van natuurlijke greppels, die zorgen voor natuurlijke wateropvang. In het plan is gekozen voor vleermuis- en nestkasten in en om de woningen, sedum daken, kruidenrijke grasvegetatie en een speciaal beplantings- en beheerplan voor waardevolle groenstroken zodat mens, plant en dier hier goed samen kunnen leven. Circulariteit komt onder meer terug in de gescheiden afvalstraatjes. In totaal komen in Proeftuin Erasmusveld 369 duurzame woningen waarvan 211 appartementen en 158 gezinswoningen. De oplevering van gebouw Leyhof staat in het voorjaar van 2022 gepland. Alle woningen in het gebouw zijn inmiddels verkocht.Meer informatie: www.proeftuinerasmusveld.nl