DEN-HAAG/ROTTERDAM - Gasunie organiseert een online bijeenkomst over de geplande aanleg van een warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den Haag. Wie wil weten wat er bij zo’n warmtetransportleiding komt kijken, kan zich opgeven voor dit webinar via www.warmtelinq.nl/webinar. Het vindt plaats op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur.

In Zuid-Holland zijn plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Op een informatieavond voor inwoners van de betrokken gemeenten en voor andere belangstellenden geeft Gasunie een toelichting op de plannen. Er wordt uitgelegd waarom de leiding wordt aangelegd, hoe een warmtetransportnet werkt, voor welk tracé er vergunningen worden aangevraagd en wat bewoners kunnen verwachten tijdens de aanleg. Vooraf en tijdens het webinar kunnen de deelnemers vragen stellen.

Duurzame warmte voor Zuid-Holland
WarmtelinQ, voorheen bekend onder de naam Leiding door het Midden, gaat ervoor zorgen dat zo’n 150.000 woningen en bedrijven duurzaam verwarmd kunnen worden met restwarmte. In de toekomst moet er in Zuid-Holland een warmtetransportnetwerk ontstaan met genoeg warmte voor 500.000 woningen.

Vergunningen
In de zes gemeenten langs het tracé – Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag – worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg. In de laatste week van oktober vraagt Gasunie, die het project uitvoert, vergunningen aan voor de aanleg. Als de gemeenten akkoord gaan, liggen de vergunningen in januari 2021 ter inzage en kan men reageren op de plannen. Gasunie hoopt in 2022 te starten met de werkzaamheden.

www.warmtelinq.nl