DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland en medeoverheden hebben de intentieverklaring ‘MIRT-Verkenning CID-Binckhorst’ ondertekend. Hiermee spreken zij uit dat zij zich zullen inspannen om te komen tot een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding van station Den Haag Centraal naar station Voorburg en Rijswijk-Delft.


De HOV-verbinding is nodig vanwege de woningbouwopgave de komende jaren in het Haagse Central Innovation District (CID) en De Binckhorst. In de verklaring hebben de betrokken partijen allemaal hun eigen wensen en belangen benoemd. Ook erkennen zij dat zij op onderdelen soms andere belangen hebben.

Goed bereikbare woningen

Gedeputeerde Anne Koning: “Als overheden staan we gezamenlijk aan de lat om snel meer woningen te bouwen. Dit moeten goed bereikbare woningen zijn in de buurt van werk, school en andere voorzieningen. Met deze ondertekening is weer een belangrijke stap gezet in het uitwerken van de verkeersaanpassing. Deze is nodig voor de (nieuwe) bewoners en werknemers van het gebied.”

De volgende stap is het opstellen van een bestuursovereenkomst, waarin afspraken over het te kiezen voorkeursalternatief (Masterplan Bereikbaarheid inclusief HOV-verbinding) en het vervolg worden vastgelegd.

De intentieverklaring is ondertekend door de bestuurders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Den Haag, gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.