DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag vormt het decor van een Keti Koti Tafel op zaterdag 1 juli 2023, de dag waarop we 150 jaar afschaffing van de slavernij vieren. In Dordrecht wordt de avond vooraf, op 30 juni, in het Hof van Nederland een dialoogtafel georganiseerd.

Aan deze tafels voeren zwarte en witte gasten en deelnemers van alle kleuren daartussenin een dialoog over de sporen van de slavernij en koloniale geschiedenis en de gevolgen die deze in het heden nog hebben.

De Keti Koti Tafel in het Hof van Nederland te Dordrecht staat op een prachtige en betekenisvolle locatie, omdat binnen in het museum vanuit verschillende perspectieven wordt verteld hoe we zijn omgegaan met onze vrijheden, vroeger en nu. Willem van Oranje gaf in 1572 opdracht voor de Eerste Vrije Statenvergadering, die hier heeft plaatsgevonden. De dialoogtafel op 30 juni in het Hof van Nederland begint om 19:00.


Het Haagse Mauritshuis zelf en veel schilderijen uit de collectie hebben een directe link met onze koloniale geschiedenis. De man die het Mauritshuis liet bouwen: Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679) bestuurde van 1636-1644 de kolonie 'Nederlands-Brazilië', gesticht na de overname van Portugese slavenhandel. De dialoogtafel op 1 juli in het Mauritshuis start om 12:00 uur.


Hoewel het bewustzijn over de Nederlands koloniale geschiedenis de laatste jaren volop in de aandacht staat, zijn we in het debat over deze kwestie nog maar kort op weg. De gezette 'komma' van de Nederlandse overheid, is niet meer dan een intentie om samen tot een proces van heling te komen. Hiervoor is nodig dat we goed luisteren naar het verhaal van de ander en op zoek naar gaan naar de blinde vlekken bij onszelf. We moeten benoemen hoe de pijn en bitterheid van het verleden, nog steeds doorwerken in onze huidige samenleving. Dit gesprek wordt aan de Keti Koti Tafels met elkaar gevoerd.

"We moeten de stenen uit het verleden oprapen, omdat anders onze (klein)kinderen erover blijven struikelen." – Surinaams gezegde

Kijk voor meer data en een overzicht van alle Keti Koti Tafels verspreid over het land in onze agenda: www.ketikotitafel.nl/agenda

Wat is de Keti Koti Tafel?

50 witte en 50 zwarte deelnemers en alle kleuren daartussenin gaan met elkaar in dialoog aan lange mooi gedekte tafels. Iedereen heeft een eigen gesprekspartner met een andere kleur. Op basis van één thema en drie dialoogvragen worden persoonlijke herinneringen, ervaringen en emoties uitgewisseld in relatie tot de omgang met de erfenis van het slavernij- en koloniale verleden van Nederland.

In de dialoog spreken en luisteren we om de beurt en zijn er stiltemomenten ingebouwd om eerst na te denken voor het spreken. De luister- en spreektijd zijn gelijk verdeeld onder de dialoogpartners en er wordt gereflecteerd op elkaars bijdragen.

De Keti Koti Tafel begint met een openingsritueel en wordt afgewisseld door een gereconstrueerde slavenmaaltijd, treur- en bevrijdingsliederen uit de periode van de slavernij gezongen door een zeskoppig koor en diverse rituele handelingen. Al deze elementen dragen bij aan het bespreekbaar maken van vaak pijnlijke en schurende onderwerpen.

De Keti Koti Tafel is geselecteerd door Movisie, het landelijk kenniscentrum voor het sociale domein als één van de drie beste interventies om vooroordelen en discriminatie te bestrijden.

Over de Stichting Keti Koti Tafel

Stichting Keti Koti Tafel is in 2012 in het leven geroepen om witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daartussenin door middel van dialoog te betrekken bij de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 en de erfenis hiervan. Inmiddels heeft de Stichting Keti Koti Tafel circa 35.000 deelnemers met elkaar in dialoog gebracht in samenwerking met ruim 300 instellingen: musea, kennisinstellingen, overheden maatschappelijke en onderwijsinstellingen, stadsarchieven, kunstinstellingen en bibliotheken.