DEN HAAG - Op vrijdag 3 december 2021 is het zo ver. De Haagse opvang voor konijnen en knaagdieren bestaat al weer 25 jaar.In 1996 was er nog weinig vaste opvangmogelijkheid voor konijnen en knaagdieren. Een, door de dierenambulance, gevonden konijn kon de ene week bij een opvang terecht, die de week daarop niet meer bleek te bestaan, waarna een andere opvangadres gevonden moest worden.

Oprichtster Geertje wilde daar een eind aan maken en Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ was een feit. Voor het eind van 1996 was er al opvang geboden aan één konijn, 2 cavia’s, 6 muizen, waarvan 1 zwanger van 3 kleintjes en 7 hamsters op het kleine bovenhuis aan de Parallelweg.

Inmiddels is de opvang, na een korte tussenstop op de Laan van de Mensenrechten en een lange tijd op het Westhovenplein, te vinden in de Stieltjesstraat in Den Haag.

In deze tijd werden er in totaal bijna 30000 konijnen en knaagdieren opgevangen en weer herplaatst. Ook zijn er meerdere acties gecoördineerd, waarbij vaak tientallen tot honderden dieren uit de meest vreselijke omstandigheden gehaald werden en waarvoor, na verdelen over meerdere samenwerkende opvangcentra, weer een diervriendelijk thuis geboden kon worden.

Naast het opvangen en het op de juiste manier koppelen en herplaatsen van op straat gezette en afgestane dieren, is het informatie geven over de dieren een hele belangrijke taak van de dierenopvang.

Het blijft hier niet bij het informeren over gedrag, huisvesting en bv het aantal dieren bij elkaar, maar ook het beschikbaar hebben van goed speelgoed en bijvoorbeeld kruiden past in het steeds beter begrijpen van de dieren en wat ze nodig hebben voor een goed leven.

De vrijwilligers van opvang beschikken hiervoor nu al over de nodige kennis dankzij de cursus ‘Kruidengeneeskunde’ en er wordt ook een eigen kruidentuin aangelegd. Het 25 jarig bestaan van de opvang wordt op vrijdag 3 december van 14:00 tot 18:00 uur op een gezellige manier gevierd, waarbij we stil zullen staan bij de gebeurtenissen van gedurende de afgelopen 25 jaar.

Helaas zijn de dan geldende maatregelen van kracht.