DEN HAAG - Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte wonen zaterdag 29 juni in Den Haag de twintigste editie van Veteranendag bij. Dit is een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich in dienst van de vrede hebben ingezet. De Koning houdt een toespraak.

De dag start met een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg waar veteranen bijzondere persoonlijke verhalen vertellen, in combinatie met muziek en filmbeelden. De Koning houdt bij aanvang van de ceremonie een toespraak en spreekt na afloop met enkele veteranen.

Vervolgens krijgen op het Lange Voorhout zeventig veteranen een medaille uitgereikt voor hun recente inzet. De minister van Defensie, Kasja Ollongren, houdt vooraf een toespraak. Een aantal bijzondere decorandi krijgt de medaille opgespeld door onder anderen de minister-president, de minister van Defensie, de Commandant der Strijdkrachten en de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht. De Koning woont de medailleuitreiking bij.

In de middag neemt Koning Willem-Alexander op de Kneuterdijk een defilé af waar ruim honderd detachementen aan deelnemen. Dit zijn zowel veteranen als actief-dienende militairen van alle krijgsmachtdelen. Het defilé wordt ingeluid met een fly-past. Het defilé eindigt op het Malieveld dat is ingericht als muziekplein en waar de hele dag publieksactiviteiten plaatsvinden.

Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle veteranen die zich van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu hebben ingezet. Het doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen. De dag is ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners.