DEN HAAG - Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren ondergaat een modernisering. Het huis, gelegen naast winkelcentrum Duinzigt in Benoordenhout, zal na de refit aan de eisen en wensen van de moderne tijd voldoen. Aelbrecht maakt sinds enkele jaren een omslag van een traditioneel verzorgingshuis naar een woonzorgcentrum met een intensieve zorgvraag.


Dankzij inzet van diverse moderne e-health toepassingen behoudt Aelbrecht van Beijeren wel haar ‘open voordeur’ waarbij alle bewoners volledige vrijheid van bewegen hebben en toch beschermd en veilig kunnen wonen. De vernieuwde appartementen zijn ergonomisch ingericht en een lichtplan voor de huiskamers en gangen reguleert met ‘daglicht’ het bioritme van de bewoners, wat hun kwaliteit van leven bevordert.

Bezoeker opening: ”Aelbrecht van Beijeren roept op de vernieuwde etages een gezellig huiskamergevoel op.”

Opening eerste fase refit

Op 28 februari werd de 3e etage officieel geopend door twee bewoners en de manager Zorg en welzijn, samen knipten zij het lintje door. Tijdens de opening introduceerde Oldael zorgrobot ‘Tess’, die de genodigden liet kennismaken met een deel van haar muziek- en dansaanbod. Onder de genodigden bevonden zich naast de bewoners leden van de raad van toezicht, de cliëntenraad en stichting ‘Vrienden van Aelbrecht’.

Peter Verhage, lid raad van toezicht over de opgeknapte etage: ”Meer dan waardig voor de bewoners!”

Verwachte oplevering november 2022

Er is gekozen om de refit per etage uit te voeren zodat de bewoners in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De derde etage fungeert als modeletage, deze inrichting wordt door vertaald naar alle overige etages. De medewerkers, bewoners en familie worden gedurende de werkzaamheden uitvoerig op de hoogte gehouden middels een wekelijkse ‘Keek op de week’ en een persoonlijk vragenuurtje over eventuele overlast van de breek- en bouwwerkzaamheden, zodat mantelzorgers en welzijnsmedewerkers hierop kunnen anticiperen.

Mw. Prince van Wijnen, lid cliëntenraad: "De verdieping ziet er mooi en licht uit en de domotica die ingevoerd is, is zeer welkom!”

Aelbrecht van Beijeren na de refit meer in verbinding met de wijk

Zodra alle woonlagen gereed zijn zal de begane grond volledig opnieuw worden ingedeeld. Oldael is al met de voorbereidingen bezig om de optimale indeling te bedenken. Een brede afvaardiging van medewerkers en cliëntenraad wordt hierin betrokken. Centraal staat het speerpunt “dienstverlening en herkenbaarheid in onze wijk” uit het Strategisch beleidsplan van Oldael. De verwachte oplevering van het gehele gebouw is in de loop van 2023. Na de refit biedt Aelbrecht van Beijeren woonruimte en zorg aan 57 ouderen.