DEN HAAG - De STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) heeft de topklinische status van HMC Endometriosecentrum verlengd. In het HMC Endometriosecentrum werkt een ervaren team van specialisten nauw met elkaar samen voor de beste zorg voor patiënten met endometriose. “We hebben in ons Endometriosecentrum in HMC Bronovo aandacht voor lichaam én geest.”

Het HMC Endometriosecentrum heeft de STZ-erkenning mede gekregen vanwege de goed georganiseerde patiëntenzorg en de samenwerking met verschillende specialisten. Het team van het HMC Endometriosecentrum bestaat uit gynaecologen, chirurgen, urologen, radiologen, speciaal opgeleide verpleegkundigen, een pijnteam, psychologen, een seksuoloog en diëtisten. Zij werken nauw samen om de diagnose endometriose te stellen en vervolgens de juiste behandeling te adviseren. Dit specialistische team is in het HMC Endometriosecentrum dagelijks beschikbaar.

Hoogcomplexe operaties

Gynaecoloog Jim English is één van deze specialisten en heeft veel internationale ervaring in de behandeling van endometriose. Hij is gespecialiseerd in hoogcomplexe endometriose operaties waarbij darm-, blaas- en bekkenzenuwen betrokken zijn. Jim voert dit soort uitzonderlijk complexe operaties al 25 jaar uit. “Ik ben ervan overtuigd dat we elke vrouw in het HMC Endometriosecentrum kunnen behandelen, hoe ernstig haar endometriose ook mag zijn.”

Nauwe samenwerking

Het team werkt bij operaties nauw samen met een toegewijd operatieteam uit het topklinische ziekenhuis HMC. “Bij deze operaties bereiden we alles voor met het hele team,” vertelt gynaecoloog Denise Pelikan. “Denk aan een intake door de verpleegkundigen, en gespecialiseerde radiologen die de endometriose met een MRI in kaart brengen. Maar ook de verpleegafdelingen in het ziekenhuis en de polimedewerkers gynaecologie zijn nauw betrokken om de patiënt de beste zorg te bieden.”

Erkenning voor de patiënt

In Nederland hebben zo’n 400.000 vrouwen endometriose, waarvan 40.000 vrouwen de ernstige vorm. “Voor patiënten met endometriose is de ziekte ontzettend ingrijpend in hun dagelijkse leven,” legt Denise Pelikan uit. “Patiënten zijn blij dat ze in het HMC Endometriosecentrum de juiste diagnose en behandeling kunnen krijgen.”

Gynaecoloog Moniek van der Zanden vult aan: “We vinden het belangrijk om een compleet beeld te krijgen van de klachten en impact op het dagelijks leven van onze patiënten en samen de beste behandeling te kiezen. We merken dat patiënten het erg fijn vinden dat ze erkenning krijgen voor iets waarmee ze al jaren kampen. Daarom nemen we ook uitgebreid de tijd om naar het verhaal van de patiënt te luisteren. We hebben in ons Endometriosecentrum aandacht voor lichaam én geest.”