DEN HAAG - Vanwege de Coronamaatregelen zaten ook cliënten van Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordwest de afgelopen periode veel op hun kamer. Dankzij het Oranje Fonds en Fonds 1818 die de organisatie met € 12.500,-- steunden, was het mogelijk om diverse activiteiten te organiseren voor cliënten. Al snel ontstonden er vele creatieve initiatieven zoals het Bloempotjesproject in Den Haag, waar cliënten bloempotten beschildereden om deze met plant aan medewerkers van verzorgingstehuizen uit de delen.


Leger des Heils W&G Noordwest zet, ook tijdens de Coronacrisis, alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. Zo heeft de organisatie de afgelopen periode ingezet op een veilig onderkomen voor iedereen. Naast een tekort aan huisvesting, ontstond echter ook een ander probleem; veel vormen van dagbesteding en activiteiten stopten. Hierdoor werd de normale gang van zaken voor cliënten verstoord, met het risico dat oude gedragspatronen of verslavingen terug zouden keren. Het organiseren van alternatieve, Coronaproof activiteiten bij de Leger des Heils voorzieningen is en was daarom zeer belangrijk. Het Oranje Fonds en Fonds1818 maakten het met bijdrage van €12.500 mogelijk om hier gehoor aan te geven.

Ruim 20 verschillende afdelingen van het Leger des Heils in regio Den Haag en Noord-Holland hebben voor zo’n 1000 cliënten een passend aanbod gecreëerd. Van crea-, bak-, en sportmiddagen bij de woonvoorzieningen, tot dagbestedingsprojecten bij mensen aan huis. In Den Haag hebben bijvoorbeeld 15 cliënten thuis een groot aantal bloempotten beschilderd om deze vervolgens met plantje uit te delen aan verzorgingstehuizen. Door deze activiteiten hadden cliënten toch iets om handen in een periode waarin vrijwel alles stil lag. Hier zijn ze blij mee, aldus een cliënt: “Door de creatieve knutselmiddagen kon ik even mijn kamer uit en had ik het gevoel iets nuttigs te doen.”

Oranje Fonds en Fonds 1818
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.