ZUID HOLLAND - Het Postcode Loterij Buurtfonds bestaat op vrijdag 20 oktober drie jaar. In deze drie jaar ontvingen al 272 Zuid-Hollandse bewonersinitiatieven een bijdrage van het fonds om hun buurt nog mooier en leefbaarder te maken. Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een kleinschalig buurtproject of een groter, ondernemend bewonersinitiatief. Op deze manier ontvingen in Zuid-Holland onder andere Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve (Den Haag) en ZUPE urban sport (Rotterdam) al steun van het Postcode Loterij Buurtfonds.

Bij ZUPE urban sport in Rotterdam worden kinderen en jongeren aangespoord om samen urban sports te beoefenen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en teamgevoel.

Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve biedt 'lichtpuntjes' aan iedereen die ze nodig heeft en is opgericht door wijkbewoners die precies weten wat er nodig is in de wijk. Het doel is om op actieve wijze armoede en eenzaamheid in de wijk te bestrijden en verlichten. Zoveel mogelijk wijkbewoners worden betrokken bij de talloze projecten. Zo wordt er gekookt voor buurtbewoners met een krappe beurs, nemen ze energiebesparende maatregelen bij mensen thuis en helpt de stichting huishoudens aan aanvullende boodschappen die net buiten de voedselbank vallen. Naomi: "Om ons heen is veel sprake van stille, verborgen armoede: opa's en oma's die niet rondkomen van hun pensioen en gezinnen die hard werken en het toch niet redden. Onze lichtpuntjes verhogen de kwaliteit van leven voor mensen die in onze ogen allang steun hadden verdiend."

Een overzicht van alle gesteunde bewonersinitiatieven in Zuid-Holland: www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/buurtprojecten

Al 2.000 bewonersinitiatieven gesteund

Veel bewoners hebben ideeën over hoe zij hun buurt nog mooier kunnen maken. Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt deze bewonersinitiatieven te realiseren. In totaal ontvingen de afgelopen drie jaar al 2.000 bewonersinitiatieven verspreid over heel Nederland steun van het Postcode Loterij Buurtfonds.

Aanvragen voor jouw buurt

De aanvraagprocedure voor de kleinschalige buurtprojecten is snel en laagdrempelig. Via een maatschappelijke organisatie kan een bijdrage voor een kleinschalig buurtproject tussen de 500 en 5.000 euro worden aangevraagd. Deze buurtprojecten maken de buurt groener, socialer of creatiever en zijn toegankelijk voor een brede groep bewoners. Binnen 4-6 weken na goedkeuring staat het geld op de rekening. Ook grotere, ondernemende bewonersinitiatieven waarbij innovatie en creativiteit centraal staan, kunnen een bijdrage aanvragen. Deze bewonersinitiatieven streven systeemverandering na en hebben een impact die vaak verder reikt dan de buurt. Ook heeft het initiatief de potentie om op termijn zelfstandig verder te gaan. Bij aanvragen voor grotere bewonersinitiatieven duurt het aanvraagproces gemiddeld 2 maanden. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen.