ZUID-HOLLAND - Provincie Zuid-Holland is verheugd dat er de komende jaren 4,3 miljoen euro van het rijk komt voor cultuur in het onderwijs. Kunstgebouw had namens 32 Zuid-Hollandse gemeenten het plan ‘Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024’ ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie dat namens het rijk subsidies geeft. De 32 gemeenten verdubbelen het bedrag. Kunstgebouw is een stichting die basisscholen en gemeenten helpt goede cultuurscholing te bieden.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie noemde het een sterk plan in een beoordeling. ‘Het speelt in op de grote diversiteit van het culturele veld in de verschillende gemeenten. De commissie heeft er vertrouwen in dat Kunstgebouw er alles aan zal doen om de lokale doelen te helpen realiseren’, valt te lezen in de beoordeling.

Voor elke gemeente in Zuid-Holland is een eigen aanpak gemaakt. Niet in elke gemeente is het culturele aanbod hetzelfde. Daarom is gekozen voor maatwerk. Op de website van Kunstgebouw staan voorbeelden van de aanpak in de deelnemende gemeenten.

Middelbare scholen
Ook zijn er ambities in Zuid-Holland voor cultuuronderwijs op de middelbare scholen. Omdat dit in veel regio’s nog in de kinderschoenen staat, is verdere uitwerking van die ambities nog nodig. Kunstgebouw gaat kennis delen met middelbare scholen.

Het rijk heeft als ambitie goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. Dit doel wordt bereikt door het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.

Gedeputeerde Floor Vermeulen met onder andere Maatschappij in portefeuille, spreekt van geweldig nieuws dat geld voor de komende jaren vrij komt voor cultuur in het onderwijs in de provincie. “Mooi dat we jongeren via school in aanraking kunnen laten komen met cultuur of er enthousiast voor kunnen maken. Cultuureducatie met kwaliteit tot 2024!”