DEN HAAG - Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe. De gemeenten Den Haag, Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg tellen bij elkaar circa 720.000 inwoners. Daarvan blijft een toenemend aantal oudere patiënten langer thuis wonen en deze groep doet vaker een beroep op de eerstelijnszorg die dichtbij huis is, en waar ook de huisarts en de fysiotherapeut toe behoren.

Om patiënten nu en in de toekomst de juiste zorg op de juiste plek te kunnen blijven geven, zal de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders anders moeten worden georganiseerd en ingericht. Dat is de uitdaging waar niet alleen huisartsen en fysiotherapeuten voor staan maar ook GGZ, ziekenhuizen, gemeenten, verpleeg- en thuiszorginstanties en verzekeraars.

Op 10 februari 2020 tekenden FysioGroep Haaglanden en Hadoks, de huisartsenorganisatie die 91% van de huisartsenpraktijken in Haaglanden vertegenwoordigd, een intentieverklaring om hun samenwerking te bekrachtigen. Dit is de eerste stap om de krachten te bundelen en om concrete plannen te maken voor een verbeterde samenwerking waar de patiënt echt iets aan heeft.

Het eerste project waar de FysioGroep Haaglanden en Hadoks zich op richten is een betere aanpak voor kwetsbare ouderen met een verhoogd risico om te vallen. Valongevallen vormen een toenemend probleem onder ouderen en hebben veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen en het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Heel wat van de risicofactoren voor vallen kunnen preventief aangepakt of behandeld worden. Een betere afstemming tussen de huisarts en de fysiotherapeut kan bijdragen aan een goede behandeling voor de patiënt.