DEN HAAG - De International Hotel and Management School (IHMS) van ROC Mondriaan heeft de eerste gecertificeerde tweetalige mbo-opleiding van Nederland. Op de opleiding Manager Ondernemer Horeca krijgen studenten voor een groot deel les in het Engels, waarmee ze klaargestoomd worden voor een internationale arbeidsmarkt. Het certificaat voor tweetalige mbo-opleidingen is een initiatief van mbo-scholen en Nuffic.

De scholen hebben gezamenlijk bepaald waar een tweetalige mbo-opleiding aan moet voldoen om zichzelf officieel een tweetalige opleiding te noemen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat minimaal de helft van het onderwijs in het Engels gegeven wordt en dat het onderwijs kwalitatief hoogwaardig is. Zo volgen docenten bij ROC Mondriaan een speciaal onderwijstraject voor tweetalige opleidingen. Nuffic toetst vervolgens of aan de voorwaarden wordt voldaan.

‘Manager Ondernemer Horeca’ is de gelukkige eerste
De opleiding Manager Ondernemer Horeca ontvangt als eerste het certificaat tweetalige mbo-opleiding. Op de visitatiedag werden onder andere colleges bezocht en met studenten en docenten gesproken. Daarvoor werden al andere aspecten bekeken, zoals een zelfevaluatie. Aan het eind van de dag werd duidelijk dat ROC Mondriaan de zaakjes goed op orde had.

Jacqueline van der Zwan, schooldirecteur van de IHMS, is trots op het binnenhalen van de certificering: “Het is een beloning voor het harde werken van de docenten en de studenten. Op de tweetalige opleidingen vind je studenten die een stapje extra willen zetten. Die studenten willen we daarin natuurlijk faciliteren. Dit is een mooie waardering.”

Groeiende aandacht voor tweetalig onderwijs op het mbo
Er komen steeds meer tweetalige opleidingen op het mbo. Vier jaar geleden is Nuffic begonnen met een klein netwerk van vijf ambitieuze mbo-scholen. Dat is in een aantal jaar gegroeid tot 43 tweetalige opleidingen.

Afra Verkerk, teamleider mbo bij Nuffic: “De komende tijd gaan we langs bij meer mboscholen en komen er meer gecertificeerde tweetalige opleidingen bij in het mbo. Dat is ontzettend mooi voor studenten, die hun ambitie zo kracht bij kunnen zetten.”