DEN HAAG - De afgelopen jaren en ook nu wordt er volop gebouwd in Zuid-Holland. Maar er is meer nodig. Zo is er in Zuid-Holland een grote behoefte aan betaalbare woningen. Samen met het Rijk en gemeenten zetten we ons in om de woningbouwproductie op peil te houden en waar mogelijk te versnellen.


De provincie stelt aan gemeenten voor de komende 2 jaar in 4 nieuwe subsidieregelingen ruim 24 miljoen euro beschikbaar, om de bouw van betaalbare woningen in Zuid-Holland te versnellen.

Versnellen bouw van sociale huur en middenhuur woningen
Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “In Zuid-Holland is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Met de nieuwe subsidieregeling ‘knelpuntenpot’ kunnen gemeenten een bijdrage vragen om het financiële tekort te dichten in projecten met sociale huur- en middenhuurwoningen. Ook onzelfstandige studentenwoningen komen in aanmerking. Voorwaarde is dat binnen 2 jaar gestart wordt met de bouw. In 2021 is €8 miljoen van de €10 miljoen beschikbaar voor aanvragen. Hiermee kunnen we veel projecten versnellen." Naast deze subsidieregeling komen er specifiek voor de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland 2 nieuwe subsidieregelingen voor het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen. Voor elk van de regelingen is in 2021 €2,7 miljoen van de €4 miljoen beschikbaar. Voor de Rotterdamse regio bestaat sinds vorig jaar al een dergelijke subsidieregeling.

Vliegende Brigade
De provincie werkt al 2 jaar met de Vliegende Brigade waarbij snel en gericht capaciteit en expertise geleverd wordt aan gemeenten om de planvorming van woningbouwprojecten te versnellen. Het Rijk ziet deze aanpak als voorbeeld voor andere provincies. Daarom hebben Zuid-Holland en de andere provincies extra middelen gekregen om de aanpak van de Vliegende Brigade uit te breiden. Gemeenten kunnen in de nieuwe subsidieregeling Vliegende Brigade een aanvraag doen voor ondersteuning. In 2021 is €3 miljoen van de €6,5 miljoen beschikbaar.