DEN HAAG - Met ingang van afgelopen zaterdag is het Rode Kruis elke week aanwezig als partner van de Haagse Soepbus op de Koekamp. Bezoekers van de Soepbus die medische problemen hebben, kunnen zich bij de vrijwilligers van het Rode Kruis melden voor behandeling ter plekke. Het is duidelijk dat hier een grote behoefte aan is want de medewerkers van het Rode Kruis konden meteen aan de slag met het verzorgen van wondjes en met name voetletsel. Mensen die op straat leven kunnen nu eenmaal niet even bij hun huisarts langs en hebben vaak angst voor de straatdokter omdat ze illegaal in Nederland zijn of bang zijn voor financiële consequenties.

De vrijwilligers van het Rode Kruis hebben naast hun reguliere EHBO-opleiding een speciale informatieavond bijgewoond waarin zij uitleg hebben gekregen over wat hun te wachten staat en ook hoe en naar wie ze kunnen doorverwijzen als er medische problemen zijn die zij zelf niet kunnen oplossen. Straatverpleegkundigen Trudy Wijnia en Marjan Zwart van HWW zijn telefonisch bereikbaar voor de Rode Kruis-vrijwilligers als zij zaken aantreffen waarover ze willen overleggen. Zelf zijn de straatverpleegkundigen door de week regelmatig aanwezig om bezoekers van de Soepbus medisch bij te staan. Trudy Wijnia benadrukt dat menselijke aandacht en gewoon een praatje maken minstens net zo belangrijk zijn als medische verzorging

De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn duidelijk zichtbaar in hun Rode Kruis-kleding. Zo hebben ze het tijdens de proefavonden afgelopen zomer ook gedaan en dat werkte heel goed. De klanten van de Soepbus hadden al snel in de gaten dat het Rode Kruis hen echt kan helpen en maakten daar goed gebruik van.

Frans Pas, voorzitter van De Haagse Soepbus is erg blij met de wekelijkse aanwezigheid van het Rode Kruis: "We weten dat de toegang tot medische zorg een groot probleem voor de bezoekers van de Soepbus is, maar daarom niet minder noodzakelijk. De structurele aanwezigheid van het Rode Kruis elke zaterdag is iets waar we, net zoals de regelmatige aanwezigheid van straatverpleegkundigen op andere dagen, veel waardering voor hebben. Onze bezoekers hebben er bijzonder veel baat bij en het is een mooie uitbreiding van ons netwerk op de Koekamp."