DEN HAAG - Op 14 februari 2024 wordt op de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde de Eerste Hart Hulp (EHH) geopend. Door de EHH onderdeel te laten zijn van de SEH, kunnen hartpatiënten sneller en beter worden geholpen.


Op de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde, één van de grootste en modernste SEH’s van Nederland, komen per jaar ruim 8.000 patiënten met acute hartklachten. “Ongeveer 15 procent van de patiënten die we jaarlijks op de SEH zien is een hartpatiënt”, vertelt cardioloog Robert Grauss van HMC. “Denk aan mensen met hartkloppingen, klachten van kortademigheid of pijn op de borst.”

Gespecialiseerde hartverpleegkundigen

De Eerste Hart Hulp (EHH) was voorheen op de derde etage van het ziekenhuis te vinden. Om de integratie van de EHH met de acute zorg en Spoedeisende Hulp beter te laten verlopen, is vorig jaar gestart met het bouwen van een gloednieuwe EHH op de benedenverdieping naast de SEH.

“De Spoedeisende Hulp is de beste plek voor de nieuwe Eerste Hart Hulp,” legt Robert uit. “Bij de SEH komen patiënten binnen via de ambulances of de huisartsenpost. Daar vindt de eerste triage plaats. Bij levensbedreigende situaties wordt de patiënt op de SEH behandeld, waar met de specialisten daar snel kan worden overlegd. Als het minder levensbedreigend is, dan kan de patiënt direct naar de EHH. Het is bijzonder dat op de nieuwe afdeling CCU-verpleegkundigen werken. Zij hebben een speciale opleiding om patiënten op de hartbewaking te verplegen. Zij doen dat zij aan zij met toegewijde arts-assistenten en aanwezigheid van cardiologen in de piekuren.”

Combinatie SEH en klinische afdeling

De nieuwe locatie betekent voor de patiënt dat hij sneller wordt geholpen door gerichte diagnostiek, zorg en service. De Eerste Hart Hulp is daarnaast een combinatie tussen een Spoedeisende Hulp en een klinische afdeling. Patiënten kunnen met acute klachten op de Eerste Hart Hulp direct worden behandeld, maar er is ook een mogelijkheid om de patiënt voor een langere periode zorgvuldig te observeren én waar onderzoek wordt gedaan om zo snel mogelijk de oorzaak van de klachten vast te stellen. Robert: “Doordat de patiënt direct op de Eerste Hart Hulp kan worden gezien, zorgt het voor minder druk op de SEH en omdat het merendeel van de patiënten met hartproblemen na behandeling weer naar huis kan, voorkomen we ook onnodige opnames op de afdeling Cardiologie.”