DEN HAAG - Maandag 21 augustus start aannemer Heijmans - in opdracht van WarmtelinQ (Gasunie) - met de aanleg van de warmteleiding op de De la Reyweg en in de wijk Transvaal in Den Haag. Het gaat hier om werkzaamheden die impact zullen hebben op de omgeving. Vandaar dat a.s. maandag 7 augustus de betrokken omwonenden uitgebreide informatie huis-aan-huis ontvangen in verschillende talen.

Ook het verkeer dient rekening te houden met overlast vanwege omleidingen. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt de De la Reyweg tussen de Kempstraat en het Veluweplein afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden. Bij de werkzaamheden in de wijk Transvaal gelden geen omleidingen. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden tot het voorjaar van 2024 duren.

De la Reyweg
In de omgeving van de De la Reyweg vindt de aanleg van de warmteleiding in drie fasen plaats:

  • We leggen buizen klaar langs de De la Reyweg. Die buizen lassen we aan elkaar (augustus-oktober 2023);

  • Daarna lassen we de buizen verder aan elkaar tussen de Kempstraat en de rotonde bij de Dierenselaan (september-november 2023). We sluiten de De la Reyweg verder af;

  • Als laatste boren we de lange buis (bijna 800 meter) onder het Veluweplein door (november-december).

Voor informatie over de aanleg van een boring zie ook https://youtu.be/bMSQTzJxro4

Transvaal
Bij de werkzaamheden in het wijk Transvaal gelden geen omleidingen. Er komen op twee locaties bouwplaatsen: aan de rand van wijkpark Transvaal en op de hoek van de Delftselaan/Herman Costerstraat. Hier zal de warmteleiding van de ene bouwplaats onder de weg en de trambaan door naar de andere bouwplaats worden doorgetrokken. Hier vinden geen omleidingen plaats. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs de werkzaamheden. Ook de tram blijft gewoon rijden.

Omleidingsroute
Voor autoverkeer geldt dat de De la Reyweg is afgesloten in de richting van het Veluweplein (zuiden). Vanaf maandag 21 augustus geldt dan een andere route: via de Loosduinseweg en de Zuiderparklaan. Of via de Monstersestraat, de Heemstraat en de Hoefkade. Sommige straten zijn tijdelijk doodlopend. Vanaf het Veluweplein in de richting van de Kempstraat en de Dierenselaan (noorden) is de De la Reyweg gewoon open.

Fietser en voetgangers
De fietspaden en stoepen blijven open. Fietsers en voetgangers kunnen de De la Reyweg oversteken bij de Kempstraat, de Barneveldstraat en het Veluweplein.

Bus
Bus 26 rijdt een andere route omdat de bus tijdelijk niet kan stoppen op de De la Reyweg. Op www.9292.nl treft men nadere informatie aan over de nieuwe mogelijkheden afhankelijk van de eindbestemming.

Groenvoorziening
Er is ruimte nodig om de warmteleiding aan te leggen: boven de grond en onder de grond. Daarom zullen er eerst bomen gekapt dienen te worden vooral in de omgeving de De la Reyweg. Dat gebeurt kort voordat het werk begint. Als het werk klaar is, vindt er direct weer nieuwe aanplant van bomen en struiken plaats.

Voor nadere informatie zie ook https://www.warmtelinq.nl/ Ook bestaat de mogelijkheid om een bouw app te downloaden via de Playstore (Android) of App Store (Apple). En zoek op “WarmtelinQ Den Haag”.