ZUID-HOLLAND - Laagdrempelige sportvoorzieningen als playgrounds nemen toe in populariteit. Daarom stelt de provincie Zuid-Holland €200.000 beschikbaar voor sport- en beweegaanbod in de wijk.


De subsidie is bedoeld voor partijen die sportactiviteiten en sportfaciliteiten organiseren. Het afgelopen jaar maakte de provincie met dezelfde subsidieregeling 49 projecten mogelijk, onder anderen op een playground in Delft.

De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, sport- en wijkverenigingen en stichtingen worden opgeroepen om een aanvraag te doen. Per aanvraag wordt maximaal €4.000 toegekend.

Dit bedrag kan besteed worden aan:

- Ingrepen in de fysieke leefomgeving, aanpassing(en) in de buitenruimte. Dit bestaat uit de (fysieke) sportinfrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en sportief en recreatief bewegen faciliteert
- Sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, communicatie en voorlichting.

De provinciale sportorganisatie Team Sportservice voert de regeling uit. Kijk voor meer informatie op de website van Team Sportservice