ZUID-HOLLAND - Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar. Focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan.


De subsidieregeling detailhandel staat tot en met 31 december 2022 open voor reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centra’. De winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Van onderlinge samenwerking, tot onderzoek en uitvoering van projecten
Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten. Het kan gaan om activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden. Ook kan de subsidie gebruikt worden voor het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone.

Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten gericht op de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied, het optimaliseren van de winkelrouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren.

Ook is het mogelijk om voor uitvoeringsprojecten subsidie aan te vragen. Dit zijn projecten die leiden tot de uitvoering van planvormingsproject, zoals de kosten van een transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren.

Er is in totaal €500.000 beschikbaar. Daarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal €20.000 per project.