DEN HAAG - Het Haagse Bos is al sinds 1576 beschermd als bos en zal altijd bos blijven. Zo werd dat door Willem van Oranje al vastgelegd in de Akte van Redemptie. Staatsbosbeheer werkt in navolging van de Akte aan een robuuster en toekomstbestendiger Haagse Bos.

In het huidige bos staan weinig soorten (vooral zomereik en beuk) van ongeveer tachtig jaar oud (plantjaar 1946). Deze soorten zijn kwetsbaar door de tegenwoordige droogteperioden, hevige regenval en toegenomen stikstofdepositie. Reden om vitale bomen te bevoordelen en ruimte te bieden voor jongere bomen en meer toekomstbestendige soorten als linde, tamme kastanje en esdoorn.

Al een aantal maanden zijn de zorgvuldige geselecteerde bomen die Staatsbosbeheer gaat vellen om het bos voor de toekomst in stand te houden herkenbaar aan de oranje stippen. Vanaf maandag 18 juli gaat Staatsbosbeheer daar twee maanden mee aan de slag.

Wat merken bezoekers?

Tijdens het vellen van de zorgvuldige geselecteerde bomen wordt steeds een werkblok afgesloten voor publiek. Dit vanwege de veiligheid tijdens het werk. Staatsbosbeheer werkt in elf werkblokken dus het overgrote deel van het Haagse Bos is open voor bezoekers. Wel kan het zijn dat mensen even een ander ingang of andere route moeten kiezen.
Het hout van de bomen (tussen de vijf en tien stukken hout per boom) wordt gestapeld aan de Leidsestraatweg. Bezoekers moeten opletten. Zij kunnen de machines die het hout afvoeren en stapelen overal in het bos tegenkomen.
’s Avonds en in het weekend is het hele bos toegankelijk voor bezoekers.

Rekening houden met natuur
Waarom wordt er nu gestart met het vellen van bomen in het Haagse Bos? Staatsbosbeheer wil op een droge, minder kwetsbare, bodem het werk uitvoeren. De eeuwenoude bosbodem van het Haagse Bos is een belangrijk kenmerk van het bos. Niet alleen is het de basis voor bomen maar ook voor het bosanemonen, boshyacinten en zeldzame andere stinzenplanten. Dat betekent dat het ontzien van de bosbodem bij de wijze van werken een belangrijk aandachtspunt. Het Haagse Bos bestaat uit nattere venige delen en drogere zandige delen. Later in het jaar werken zou betekenen dat er met name in de nattere delen meer risico is op schade aan de bosbodem. Ook in de volgorde van werken wordt rekening gehouden met het weer en de stevigheid van de bosbodem.

Naast de zorg voor de bosbodem zijn alle geselecteerde bomen gecheckt op aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen, nestholten, jaarlijks gebruikte nesten van eekhoorns en roofvogels.


Meer informatie over de werkzaamheden in het Haagse Bos is te vinden op:
www.staatsbosbeheer.nl/boswerkhaagsebos
en over hoe bomen worden geselecteerd voordat we gaan vellen op:
https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2021/06/23/blessen-voor-een-soortenrijker-en-toekomstbestendiger-haagse-bos/