DEN HAAG - Op de website van Kamers met Aandacht kun je sinds kort zien welke jongeren met spoed een kamer met aandacht zoeken. Op dit moment staan 25 profielen online van jongeren die op zoek zijn naar een geschikte woonplek. Een kamer waar ze zich thuis kunnen voelen én waar ze bij de verhuurder kunnen aankloppen voor advies of een luisterend oor. Naast profielen van jongeren staan op de website ook beschikbare kamers. Hoe het komt dat deze niet direct te koppelen zijn aan de zoekende jongeren heeft alles te maken met de juiste match.


Touria Asahad en Miranda van der Deijl zijn verantwoordelijk voor de werving (Miranda) en matching (Touria) in regio Haaglanden. De stichting helpt jongeren die uitstromen uit jeugdzorg of maatschappelijke opvang en die niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal vangnet. De stap naar zelfstandig wonen is voor hen vaak te groot en hierdoor belanden te veel jongeren in de dak- en thuisloze opvang. Onnodig volgens Touria want met een veilige woonplek en de informele steun van de verhuurder redden deze jongeren het prima op eigen benen. Op die manier kunnen zij namelijk hun energie steken in een opleiding of baan in plaats van de dagelijkse vraag waar ze moeten overnachten.

Zoeken naar de juiste match
O.A. Zoë, Noah en Mila , jongeren uit Haaglanden willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven. Ze hebben hier vrienden, hun studie of bijbaantje. Een beschikbare kamer 20 km verderop is voor hen vaak geen optie. Daarom kunnen niet alle jongeren die op onze website staan direct gekoppeld worden aan één van de openstaande kamers. Daarnaast is de match tussen de jongere en de verhuurder belangrijk. Tijdens de intake bespreek ik, Touria, zowel met de jongere als de verhuurder wat ze wensen en verwachten. Een jongere moet zich prettig voelen in het contact met de verhuurder. Dan is de drempel minder hoog wanneer je een keer om hulp moet vragen of behoefte hebt aan een praatje omdat je je wat eenzaam voelt. En dan zijn er ook nog praktische zaken waar ik in de matching rekening mee moet houden, zoals een huisdierallergie of het maximale huurbedrag. Wanneer bij mij alle seinen op groen staan, regel ik een ontmoeting tussen de jongere en de verhuurder om te zien of er inderdaad een klik is.”

Verkeerd beeld van jongeren
Ondanks het feit dat de match grotendeels tot stand komt door de inspanningen van Touria heeft Kamers met Aandacht er toch voor gekozen om zowel de zoekende jongeren als de openstaande kamers in beeld te brengen op de website. Touria legt uit waarom. “We merken in de gesprekken met potentiële verhuurders dat zij een vrij negatief beeld hebben van onze jongeren. Ze denken snel aan gedragsproblemen of zelfs jongeren met een crimineel verleden. Terwijl ik leuke jongens en meiden spreek die heel bewust bezig zijn met hun toekomst. Daarom willen we op onze website een plek waar mensen met eigen ogen kunnen zien voor wie wij een kamer zoeken. De jongeren maken zelf hun profiel waarin ze meer informatie over zichzelf delen en aangeven waar ze naar op zoek zijn. We hopen dat dit meer mensen inspireert om zich aan te melden bij Kamers met Aandacht.”

Vrije kamers buiten de regio
Op dit moment staan er 11 beschikbare kamers op de website. Een contradictie met oog op alle berichtgeving over de hoge woningnood en de wervingsacties van Kamers met Aandacht. Miranda: “Ik begrijp dat dit heel tegenstrijdig lijkt. Maar om goede matches te kunnen maken hebben we meer kamers nodig binnen onze regio. Daarom werven we volop. Ook buiten ons huidige werkgebied, want we hebben de ambitie dat overal in Nederland jongeren vanuit jeugdzorg of een AZC door moeten kunnen stromen naar een Kamer met Aandacht. Op dit moment zijn we nog niet overal door de gemeenten gecontracteerd. We gaan hier niet op wachten want ons motto is ‘we laten geen kamer onbenut’. Onze verhuurders kiezen bewust voor ons initiatief omdat ze de gedachte erachter waarderen. En overal in Nederland worstelen gemeenten met passende huisvesting voor deze jongeren. Wanneer we meerdere verhuurders in een woonplaats hebben, zoeken we actief contact met de gemeente en betrokken jeugdzorgorganisaties om snel tot een match te komen. En mocht één van onze jongeren alsnog naar een openstaande kamer in een andere regio willen verhuizen, dan gaan we daar natuurlijk voor zorgen.”

Meer informatie
Iedere maand organiseert Kamers met Aandacht een informatieavond voor geïnteresseerden. Heb je een kamer in huis vrij en heb je een match met één van de jongeren op de website? Neem dan rechtstreeks contact op met Touria of Miranda via Touria@kamersmetaandacht.nl of Miranda@kamersmetaandacht.nl.