DEN HAAG - Afgelopen vrijdag 3 november vond in de Mobarak Moskee in Den Haag een bijeenkomst plaats met als gastsprekers o.a. Harry van Bommel en Wethouder Mariëlle Vavier. In het licht van de huidige conflicten in de wereld was het onderwerp van 'vrede' bijzonder actueel en belangrijk. Sprekers en deelnemers spraken de vurige wens uit dat er een einde komt aan conflicten en dat vrede en rechtvaardigheid zich vestigt in de wereld. Het thema migratie kwam specifiek aan bod tijdens de bijeenkomst.


Wethouder Vavier sprak de bijeenkomst toe: "Het is belangrijk om in deze tijd bijeen te komen en met elkaar te spreken. De huidige conflicten hebben hun weerslag op de mensen in dit land en deze stad. Er zijn gevoelens van verdriet en machteloosheid. We moeten ervoor zorgen dat Den Haag een plek is waar iedereen zich geborgen voelt, waar we elkaar met compassie en respect bejegenen."

Harry van Bommel (voormalig Tweedekamerlid en mensenrechtenactivist) sprak op zijn beurt over de rol van migratie in conflicten: "Geef mensen toekomstperspectief in hun eigen omgeving. Dit kan bereikt worden door internationaal beleid dat zicht richt op: voorzien in de basisbehoeften van mensen, politiek handelen gericht op mensenrechten, democratisering, zuinig omgaan met natuur en milieu en verdragen tegen wapenhandel."

Aanwezigen keken positief terug op het evenement: "Een bijzonder vruchtbare bijeenkomst met diverse perspectieven. Broodnodig vooral in de huidige tijd."

De bijeenkomst werd afgesloten met een stille gebed, waarin werd gebeden voor de vrede en veiligheid voor eenieder. De hoop is dat we het conflict niet importeren, maar juist de vrede exporteren. Middels de conferentie hoopt de Ahmadiyya Moslim Ouderenorganisatie haar bijdrage te leveren aan het stichten van vrede in de samenleving.


Meer informatie: www.vredesconferentie.nl