DEN HAAG - Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor Stichting Dierenambulance de Wijs uit Den Haag! De stichting is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Dierenambulance de Wijs gaat het geld gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe dierenambulance.

Latoya Paludanus van Stichting Dierenambulance de Wijs: "Dit is geweldig nieuws! We hebben geen vaste inkomsten, dus we moeten het voornamelijk hebben van donaties en gunsten. Dit jaar is één van onze ambulances afgekeurd. We moeten dus op zoek naar een nieuwe dierenambulance. Deze bijdrage is dus meer dan welkom."

'Clubs van de Week'
Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. In 2021 heeft de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot 'Clubs van de Week' benoemd. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden.

Extra financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via onze culturele partners of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt.